Naposled! Temeljit pregled priložnosti za mobilnost ustvarjalcev in kulturnikov na Balkanu.

Foto: Asociacija@Layerjeva hiša

V Asociaciji smo se med 26. in 28. septembrom udeležili tridnevne delavnice Workshop for Cultural Mobility Developers in the Balkans, ki ga je organizirala mreža On the Move v sodelovanju z zavodom Motovila in ki smo jo 28. septembra zaključili z obiskom mednarodnega foruma Ustvarjalnost ZA trajnost, ki se je v organizaciji Motovile odvil v ljubljanski Cukrarni.

20. septembra 2022 je hkrati izšel vodnik na temo financiranja mobilnosti na področju Balkana, Mobility Funding Guide for the Balkan Region, namenjen kulturnim delavcem, delujočim na omenjenem območju, ki so ga v On The Move pripravili v sodelovanju z relevantnimi organizacijami in producenti iz regije. Asociacija bo na jesen pripravila vrsto aktivnosti za predstavitev vanjo vključenih priložnosti za domače ustvarjalce in kulturne delavce, o katerih vas bomo redno obveščali.

Na delavnici, ki se je je v imenu društva udeležil strokovni sodelavec Miha Satler, so se vanjo vključeni kulturni delavci in delavke iz Slovenije, Kosova, Severne Makedonije, Hrvaške, Srbije, Črne gore in Romunije seznanili z različnimi oblikami in možnostmi mobilnosti v polju kulture, razpravljali pa so tudi o številnih pomanjkljivostih v polju tovrstne regionalne mobilnosti, kot so zamejitve na ravni dostopnosti do sredstev, samih možnosti za mobilnosti zaradi npr. stanja prometne infrastrukture, notranjepolitične ureditve posamičnih držav in izzivi približevanja Evropski uniji.

Delavnica, ki je pod vodstvom Milice Ilić ter Bojane Panevski v Ljubljani potekala v prostorih Švicarije (MGLC) ter v Kranju v prostorih Layerjeve hiše, se je osredotočala na različne oblike mobilnosti ter priložnosti, ki obstajajo v Balkanski regiji. Mobilnost v kulturi je ključnega pomena za zagotavljanje izmenjave znanj in dobrih praks ter omogoča kulturnim delavcem, umetnikom in umetnicam iz vseh različnih kulturnih področji mnogotere priložnosti za izobraževanje, povezovanje ter razvoj lokalnih regij z mednarodnimi sodelovanji.

V okviru delavnice so udeleženci in udeleženke razpravljali o različnih oblikah zagotavljanja mobilnosti na področju kulture, ki v regiji že obstajajo, kako jih je mogoče še naprej razvijati, predvsem v duhu vrednot odgovornega ravnanja z okoljem in aktualne ekonomsko socialne realnosti ter kako je z njimi mogoče oplemeniti lokalna okolja.

Udeleženci in udeleženke delavnice bodo pridobljena znanja med umetnike in kulturne delavce razširjali tudi v lokalnih okoljih. V društvu Asociacija tako na jesen načrtujemo objavo preglednega popisa priložnosti za mobilnost domačih ustvarjalcev in kulturnih delavcev v Zahodnem Balkanu, ki jo bomo objavili na spletu ter predstavili na javnem dogodku.

Zadnji dan programa smo se v Asociaciji udeležili tudi mednarodnega foruma Ustvarjalnost ZA trajnost v organizaciji Motovile, na kateri smo z domačimi in tujimi strokovnjaki razpravljali o okolijskih smernicah in dobrih praksah za trajnostno mednarodno delovanje in mobilnost v kulturi. Zaradi omejenega števila mest za udeležbo na dogodku je bil dogodek tudi prenašan preko spleta in si ga lahko ogledate na tej povezavi.

Deli