CZK pomemben doprinos, KKS pa nujno razvijati dalje

Asociacija se je kot del Partnerske mreže CZK udeležila dogodka Dan za kreativni sektor, ki se je v organizaciji Centra za kreativnost 29. septembra odvil v mariborskem Sodnem stolpu. Dogodek je ob zaključku projekta CZK ponudil temeljit pregled stanja aktivnosti in dosežkov platforme, razvoja kulturno-ustvarjalnega sektorja pri nas ter očrtal izzive, ki jih bo potrebno nasloviti, če naj sektor v prihodnosti še bolj razvijemo. Aktivnosti Asociacije v okviru CZK je na dogodku predstavil strokovni sodelavec Miha Satler.

Center za kreativnost je v preteklih petih letih svojega delovanja ponujal različne priložnosti za krepitev kulturnega in kreativnega sektorja (KKS) v sodelovanju s partnerskimi organizacijami, ki delujejo na mnogoterih kulturnih področjih, katerih cilje okrepitve, prepoznavnosti, sodelovanja in vrednosti KKS smo v preteklih letih zasledovali tudi v Asociaciji.

Udeležence sta uvodoma nagovorili Anja Zorko, vodja CzK, in Barbara Koželj Podlogar, direktorice Direktorata za ustvarjalnost na Ministrstvu za kulturo, nato pa so sodelavci Centra za kreativnost Marko Podjavoršek, Mika Cimolini, Maja Kovačič in Urška Krivograd predstavili delovanje in pomen samega centra, njegovih podpornih programov in delovanje vzpostavljene partnerske mreže. Pred predstavitvijo posameznih programov mreže so v okviru okrogle mize na temo pomembnosti vzpostavitve trajnostnega sistemskega podpornega okolja za kreativni sektor tudi izven centra države ter v mednarodnem prostoru spregovorili Barbara Koželj Podlogar (direktorica Direktorata za ustvarjalnost, MzK), Goran Završnik (Kreativna četrt Barutana, Kamnik), Katja Kunstelj (predstavnica Občine Kamnik) in Uroš Rozman (direktor RRA Podravje).

Osrednji del dogodka je bil namenjen predstavitvi dobrih praks in izkušenj organizacij, vključenih v Partnersko mrežo CZK, skozi katere smo spoznali njihove aktivnosti, ki so prispevale k razvoju KKS pri nas. V društvu Asociacija smo predstavili dosežke naše nadgradnje izobraževalnih aktivnosti za akterje KKS ter aktivnosti za uveljavitev in promocijo Certifikata Kulturno podjetje, ki spodbuja sodelovanje KKS in gospodarstva.

Strokovni sodelavec Asociacije Miha Satler je v okviru razprave na panelu Izobraževanja in razvoj posameznih ustvarjalnih dejavnosti še posebej podčrtal pomembnost obstoja takšnih mrež in podpornih programov, ki jih zagotavlja CzK ter nujnosti razvoja in kontinuitete aktivnosti, ki smo jih v društvu razvijali v sklopu izvedenih aktivnosti.  Krepitev znanj akterjev v sektorju in spodbujanje medsektorskega sodelovanj in povezovanja namreč prepoznavamo kot ključen in nujen element krepitve KKS.

Sklepni del konference je potekal v mariborski projektni pisarni CzK, zbrane pa je nagovoril ob otvoritvi razstave Made in Slovenia nagovoril Matevž Čelik Vidmar, državni sekretar Ministrstva za kulturo.

Deli