Delavniška turneja za ustvarjalke

Vas zanima kako svojo kreativnost realizirati skozi uspešen poslovni model? Morda iščete načine, kako se bolje povezati z gospodarstvom. Naposled se večina ustvarjalk sooča z različnimi administrativnimi, pravnimi in sorodnimi zagatami, na katere ne najde hitrih odgovorov in se s sorodnim izzivom soočate tudi vi.

Društvo Asociacija v okviru projekta Obveznosti, možnosti in priložnosti za ustvarjalce v sodelovanju s Centrom za kreativnost, pri Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, pripravlja serijo devetih izobraževanih delavnic, ki se bodo skozi celotno leto 2020 izvajale v treh krajih po Sloveniji, to je v Kopru, Ljubljani in Mariboru.

Samostojne ustvarjalke* so pogosto strokovnjakinje za delo s katerim se ukvarjajo, hkrati pa so glede ostalih, za delo relevantnih znanj, prepuščene same sebi. Da temu ne bo tako, smo v Asociaciji, v sodelovanju s Centrom za kreativnost, pripravili projekt, katerega namen je ustvarjalke opolnomočiti in jim brezplačno ponuditi širok spekter dodatnih izobraževanj, ki jih bodo usposobila za različne izzive s katerimi se sicer sooča večina podjetnikov. 

Najprej se bodo marca zgodile tri delavnice z naslovom Avtorske pravice za akterje na področju KKI pod vodstvom odvetnice mag. Urše Chitrikar. V aprilu bo delavnice na temo računovodstva in davkov za ustvarjalce vodil dr. Urh Vele. Maja in junija bo mag. Mojca Jovič izvedla dve seriji delavnic in sicer eno na temo Uvod v poslovne modele za ustvarjalce s področja KKI in drugo z naslovom Pogajanja v poslovnem svetu in oblikovanje končne cene produkta. Mag. Urška Jež poznamo predvsem kot producentko v kulturi, a je veliko časa in tudi strokovnega znanja posvetila povezovanju kulture z gospodarstvom, kar bo tudi tema delavnice, ki jo bo izvedla v maju. Po poletnem premoru bomo zaključni cikel predavanj nadaljevali z delavnico o razpisnih priložnostih s področja KKI, ki jo bo vodil nekdanji odgovorni urednik in direktor Radia Študent Tomaž Zaniuk. Poleg te, bo Zaniuk izvedel tudi delavnico o pomenu zagovorništva za dolgoročni strateški preboj akterjev s področja KKI. V kolikor bo na pomlad delavnica o povezovanju kulture in gospodarstva nagovarjala predvsem skupino kulturnikov, se nam zdi nujno, da na drugi strani spregovorimo tudi gospodarstvenikom in jim predstavimo potenciale sodelovanja in povezovanja s KKI. Naposled pa bomo v zimskem delu ponovno gostovali tudi mag. Mojco Jovič, ki bo izvedla še delavnico Uspešno komuniciranje produktov, vizij in idej.

S projektom med drugim odgovarjamo tudi na izzive, ki jih predstavljata fleksibilizacija in prekarizacija dela in na porast atipičnih oblik zaposlitev, kar prihaja posebej do izraza na področju kreativnih in kulturnih poklicev. Večina ustvarjalk na teh področjih je bila namreč izobražena predvsem v strokovnem smislu, izobraževalni sistem pa jim ni ponudil skoraj nikakršnih podpornih znanj, ki so nujna za vstopanje na trg in za dolgoročno delovanje na njem. Poleg osnovne specializacije za opravljanje svojega poklica, tako danes vsi potrebujemo še dodatna znanja in veščine za učinkovito in suvereno samostojno delo.

Udeležba na delavnicah bo brezplačna, a številčno omejena. Glede možnosti prijav na vsako od delavnic vas bomo sproti obveščali, zato spremljajte komunikacijske kanale Asociacije ali Centra za kreativnost.

Projekt Obveznosti, možnosti in priložnosti za ustvarjalce je del partnerske mreže Platforme Center za kreativnost. Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

* V besedilu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za ženski spol, se uporabljajo kot nevtralni za vse spole.

Deli