Dvig sredstev za kulturo v EU ni dovolj

V začetku maja je evropska komisija predstavila prvo okvirno strukturo prihajajočega proračuna Evropske unije oziroma naslednjo sedemletno finančno perspektivo.

V trenutnem predlogu proračuna od leta 2021 do 2027 je za kulturo predvidenih nekaj več sredstev, a kot poudarja Culture Action Europe, mreža, katere del je tudi Asociacija, je povišanje, ki je predvideno, glede na zahteve in potencial kulture premajhno.

Preberite več

Lokalne kulturne politike: Murska Sobota

Skozi dosedanje odgovore v rubriki Lokalne kulturne politike se je izkazalo, da je tematika aktualna in relavantna za številne ustvarjalce, zato nadaljujemo s preizpraševanjem stanja kulturne politike v lokalnih okoljih.

Tokrat smo odgovore iskali v Mestni občini Murska Sobota. V mestu prevladuje predvsem institucionalna kultura v obliki knjižnic, muzejev in različno dogajanje, ki se odvija v večnamenskih dvoranah. Matjaž Farič iz Zavoda Flota pa meni, da bi bilo potrebno posvetiti več pozornosti tudi nevladni kulturi.

Preberite več

Iz prve vrste: Zavod Zank

Foto: Prizor iz filma Za konec časa@Zavod Zank
Foto: Prizor iz filma Za konec časa@Zavod Zank

Zavod Zank je prepoznaven predvsem po produkciji umetniškega filma, performansih in sorodnih ustvarjalnih praksah. Predvsem na področju filma je produkcija, ki so jo posneli ustvarjalci v Zanku, pustila neizbrisen pečat.

Zavod Zank je eden prvih članov Društva Asociacija in z dolgo kontinuiteto tvorno sodeluje v razpravah okoli sprememb našega kulturno političnega sistema. Tokrat smo se o aktualnih izzivih kulturne politike pogovarjali z Emo Kugler.

Preberite več

Nehajmo mižati glede zdravja samozaposlenih

V različnih oblikah prekarnih zaposlitev je že več kot desetina prebivalk in prebivalcev Slovenije in ta odstotek je še bistveno višji v kreativnih poklicih. Slaba finančna in socialna slika te marginalizirane populacije se vse bolj kaže v vseh poljih življenja, vključno z vse bolj akutno zdravstveno sliko prekarnih delavk in delavcev.

Prav na polju zdravstva namreč prihaja do razkroja elementov zdravstvenega varstva in neenakopravne obravnave prekarcev, zato je nujno, da se tudi odločevalci spopadejo s to problematiko.

Preberite več

SERVIS: Porodniška za samozaposlene

Foto: Nada Žgank@Alkatraz
Foto: Nada Žgank@Alkatraz

Glede porodniškega nadomestila samozaposlenih v kulturi se pogosto pojavljajo vprašanja o upravičenosti do nadomestila, višini nadomestila in vplivu prihodkov na nadomestilo.

Tako kot zaposleni imajo tudi samozaposleni v kulturi pravico do koriščenja porodniške, nekatere točke, na katere je potrebno biti bolj pozoren, pa izpostavljamo v tokratnem prispevku za servis Asociacije.

Preberite več

Vabilo: Tudi kulturniki zbolevamo. Kako naprej?

Zdravje predstavlja enega temeljnih predpogojev za delo, zato je toliko težje razumeti, da zdravstveni sistem samozaposlenim v kulturni ni naklonjen, jim onemogoča normalno delo in je do neke mere skupaj z drugimi kazalniki celo kontraproduktiven.

Ker je na področju zdravstva veliko vprašanj, ki zadevajo samozaposlene v kulturi, Asociacija skupaj s partnerji soorganizira posvet na izpostavljeno temo, ki se bo odvil 24. aprila 2018 v kreativnem centru Poligon s pričetkom ob 14:45, v sklopu konference Status samoobremenjenega.

Preberite več

Civilna družba z manifestom za prihodnost

Pred volitvami je vprašanje civilne družbe v Sloveniji ponovno na prelomnici. Bo šel razvoj v smer preporoda ali nazadovanja? Nedavno nastali Manifest civilne družbe je poskus mišljenja prihodnosti družbe, ki s pomočjo nevladnih organizacij stremi k vključujoči, sodobni in odprti skupnosti ter trajnostnemu razvoju.

Manifest civilne družbe je na pobudo Umanotere nastal kot plod dela številnih nevladnih organizacij, med katerimi je svoj delež prispevala tudi Asociacija. Seveda je manifest funkcionalen kot celota, a kulturi smo namenili še posebno pozornost, saj menimo, da predstavlja enega osnovnih miselnih temeljev za družbo prihodnosti.

Preberite več

Razpisi v kulturi (april 2018)

Želite proračun svoje organizacije diverzificirati in pridobiti sveža sredstva? V Kulturosferi vsak mesec zberemo najbolj zanimive domače razpisne priložnosti na področju kulture.

Mestna občina Ljubljana ima na področju kulture odprta dva razpisa in sicer enega za nevladne organizacije, ki prirejajo festivale, in drugega za kiparje. Predstavljamo še dva razpisa s strani kulturnih agencij JAK in SFC, naposled pa je tu še razpis ministrstva za kulturo za obeležitev državnih praznikov.

Preberite več

Evro na Evro (april 2018)

Foto: @Aksioma
Foto: @Aksioma

Razpisne priložnosti v tujini pomembo dopolnjujejo domače razpise za nevladne organizacije in samozaposlene v kulturi, zato vsak mesec pripravimo pregled najbolj zanimivih razpisov v EU in širše.

V tem mesecu predstavljamo pester nabor razpisov, ki pokrivajo široko področje umetniških izrazov, vse od animacije,fotografije, kiparstva, slikarstva, pa do razpisa za teoretska dela.

Preberite več