Asociacija podprla kulturni evro

Na 27. nujni seji Odbora za kulturo v Državnem zboru so poslanke in poslanci obravnavali Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZSNNPK-1) oziroma t.i. Zakon o kulturnem evru.

V sklopu razprave je bila med vabljenimi tudi Asociacija. Na seji je predsednica mreže Jadranka Plut predstavila stališče glede predloga zakona, ter opozorila na pomanjkljivosti glede vključevanja profesionalnega nevladnega sektorja v kulturi.

Plut je poudarila, da je zakon o kulturnem evru priložnost, da se naslovi tudi težave v najbolj ranljivem delu kulture, to je pri nevladnih organizacijah in samozaposlenih v kulturi. Predlog zakona je do neke mere prepoznal težave v nevladnem sektorju, vendar bi morali posamezne člene dopolniti tako, da bi vključevali tudi profesionalne nevladne organizacije.

Zgornje še posebej velja za šesti cilj, v katerem je zapisana namera o izenačevanju stopnje razvojnih standardov prostorskih pogojev ter opreme ljubiteljske kulture po lokalnih skupnostih in mladinske kulturne dejavnosti, kjer je potrebno izpostaviti tudi potrebo profesionalnega nevladnega sektorja. Nevladni sektor namreč sodeluje pri izvajanju javnega interesa v kulturi, za kar potrebuje primerne pogoje delovanja, še posebej izven prestolnice. Nevladne organizacije pogosto delujejo v neustreznih prostorih z zastarelo ali pomanjkljivo tehnologijo, sredstev za nakup potrebne opreme pa nimajo. Zakon o kulturnem evru za nevladne organizacije, ki niso programsko financirane, predstavlja praktično edino možnost za razvoj in nakup nujno potrebne opreme, kar je pomembno predvsem za manjše in mlajše organizacije, ki svojo profesionalno pot šele gradijo.

Predsednica Asociacije je poudarila, da Zakon o kulturnem evru zamuja že več kot pet let, zato je nujno, da se prične zamudo čim prej blažiti. Ob tem pa je potrebno zagotoviti tudi, da se zamuda ne bo nadaljevala na nekaterih področjih, ki nujno potrebujejo vlaganja. Zato je tudi z zakonom o kulturnem evru potrebno zagotoviti, da bo nevladna kultura, ki skrbi za živo, sodobno in aktualno umetniško produkcijo, lahko svoje poslanstvo izvrševala še naprej in bo tudi v prihodnje gradila kulturne presežke, ki so nagrajevani tako doma kot v tujini.

Asociacija je na seji podprla amandma Levice, ki bi ustrezno dopolnil zakon in odpravil nesorazmerja, ki bi lahko sicer nastala, a žal amandma ni bil sprejet. Prav tako zakon kasneje ni bil obravnavan v državnem zboru, s tem pa je bila zamujena priložnost, da bi zakon pričel veljati še v mandatu te vlade. Vsekakor pa je še enkrat potrebno poudariti nujnost sprejemanja tega zakona. Od bodoče vlade pričakujemo, da bo do sprejema zakona z ustreznimi dopolnitvami prišlo še v letu 2018.

Deli