Preslišani pozivi dialoške skupine za NVO

Foto: @SCCA
Foto: @SCCA

Delovna skupina za trajni dialog z nevladnimi organizacijami je v preteklem obdobju obravnavala nekaj pomembnih tem.

Vse od konca lanskega leta so potekala kontinuirna prizadevanja za ponovno vzpostavitev sistema izjemnih pokojnin, za izboljšanje programskih in projektnih razpisov in za ureditev krovne zakonodaje ter Nacionalnega programa za kulturo.

Decembra lani je skupina na četrti seji obravnavala ponovno vzpostavitev izjemnih pokojnin in vprašanje razpisov na ministrstvu za kulturo. Glede prvega so zbrani sprejeli sklep, v katerem so pozvali ministrstvo, naj se vključi v pospešitev procesov, da bo do sprejetja zakona čim prej prišlo. Prav tako so pozvali ministrstvo, naj čim prej oblikuje pravilnik o podeljevanju izjemnih pokojnin, oziroma naj se pravilnik oblikuje v sodelovanju z dialoškimi skupinami. Glede razpisov pa so bili vsi člani izjemno kritični in sprejeli sklep, v katerem so ministrstvo pozvali, naj prekliče programski in projektni razpis in ju izboljša, vmes pa zagotovi kontinuiteto delovanja nevladnega sektorja v kulturi.

Na peti seji, ki je potekala v januarju so zbrani ponovno odprli nekatera vprašanja, ki so bila načeta že na četrti seji, saj do konkretnega premika oziroma odzivov na sklepe s strani ministrstva ni prišlo. Skupina je ponovno sprejela sklep, kjer poziva ministrstvo, naj bo bolj aktivno v procesu sprejemanja izjemnih pokojnin na področju kulture. Glede vprašanj, vezanih na razpise ministrstva, je potekala daljša razprava, skupina pa je sprejela sklep, v katerem je pozvala ministrstvo, naj se odzove na sklep, ki je bil sprejet že na prejšnji seji, in kjer ministrstvo pozivajo k ustavitvi oziroma spreminjanju obravnavanih razpisov.

V zaključku seje so člani razpravljali o možnostih financiranja kulture iz drugih sredstev, kot primer pa so obravnavali loterijska sredstva. Odprli so tudi problematiko pomankanja kritiških odzivov v medijih, kjer so člani ugotovili, da je stanje slabo, in da bi bilo potrebno zagotoviti več kritiških objav v medijih, kar bi bilo možno storiti preko ustreznih sprememb v razpisu za medije.

Februarja se je zgodila šesta seja, ki je bila podobno kot prejšnji dve usmerjena na problematiko izjemnih pokojnin in razpisov ministrstva za kulturo. Člani so razpravljali tudi o splošni situaciji v kulturi in revidirali delovanje lastne skupine. Žal pregled kaže, da ministrstvo sklepov skupine pogosto ne jemlje resno, se nanje ne odziva in tudi sicer dialoga ne vodi na konstruktiven način.

Deli