Sprejet nov pravilnik za dodelitev statusa v javnem interesu

V Uradnem Listu Republike Slovenije je objavljen nov Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture.

Z njegovo objavo in vstopom v veljavo se končuje dolgo prizadevanje našega društva, da se področje pridobivanja statusa v javnem interesu za organizacije, s tem pa tudi veljava in pomen status, trajno uredi. Sprejet predlog v veliki meri sledi predlogu, ki ga je na ministrstvo naslovilo naše društvo in predstavlja pomemben korak naprej pri ureditvi tega področja.

Ministrstvo je v pravilniku, ki ga je poslalo v javno obravnavo, upoštevalo nekatere predloge našega društva. Tako so med kriterije za dodelitev statusa na primer uvrstili delovanje podpornih organizacij, upoštevali so predlog, da organizacije vključene v programska financiranja ministrstva avtomatsko pridobijo status v javnem interesu, enako pravico pa je ministrstvo predvidelo tudi za organizacije, ki izvajajo večletne kulturne projekte, ki jih sofinancira Evropska Unija. Kot smo predlagali, so zaostrili nekatere kvalitativne in kvantitativne kriterije za dodelitev statusa, bistvenega olajšanja administrativnega bremena za organizacije in organov ministrstva, ki smo ga predlagali, pa v predlogu ni. 

Kljub temu pravilnik predstavlja napredek, saj pravilnik, ki ga je do pred kratkim ministrstvo uporabljalo za dodeljevanje statusa od leta 2019 ni več veljaven. V društvu smo mnenja, da se z prenovo kriterijev za institut statusa javnega interesa na področju kulture tudi preprečuje njegova uporablja v drugačne namene, kot je ta, s katero je bil institut uveljavljen. Primeru tovrstnih uporab ali pa zlorab smo bili po mnenju splošne, zainteresirane in strokovne javnosti v mandatu ministra Vaska Simonitija tudi priča. Ob tem pozdravljamo dejstvo, da je ministrstvo tako neutemeljeno podeljene statuse v zadnjih mesecih tudi odvzelo.

Kot osrednjega pomena v društvu poleg tega vidimo, da se postopek pridobitve in obnavljanja statusa nevladne organizacije, ki je v javnem interesu na področjih, ki spadajo v resor Ministrstva za kulturo, v celoti digitalizira, kar nov pravilnik omogoča. V društvu smo hkrati mnenja, da morata postopek in njegova digitalizacija v celoti in smiselno zasledovati kar najvišjo odprtost možnosti oblike dokazovanja delovanja v javnem interesu za nevladne organizacije na ravni izpolnjevanja določil ZNOrg in pravilnika.

Celotno besedilo novega pravilnika in njegova določila najdete TUKAJ.

Deli