Redni letni občni zbor Asociacije

Asociacija
Asociacija

V preteklem tednu je v prostorih društva na Dalmatinovi potekal redni letni občni zbor našega društva, na katerem smo preverili naše delovanje, prevetrili načrte in začrtali nove smernice za uspešno leto 2024.

Na zboru smo preverili društvena poročila za prejšnje leto, razpravljali o kadrovskih vprašanjih in izzivih, se seznanili z načrti vodstva društva ter nekoliko prenovili naš statut. Z novim zagonom, prenovljeno strukturo delovanja in optimističnim delovnim zagonom se tako podajamo v izjemno pomembno kulturno leto 2024.

Na občnem zboru v torek 23. aprila 2024 je bilo prisotnih 11 predstavnikov članskih organizacij in strokovne pisarne društva, ki so pregledali društveno delovanje in načrte za nadaljnji razvoj in rast naše skupnosti. Prva točka dnevnega reda so bile predstavitve poročil za 2023, ki jih je v imenu strokovne pisarne opravila sodelavka Petra Peternel. Društvo je v letu 2023 dobro poslovalo in bilo finančno stabilno, prisotni pa so vodstvo društva povprašali o nekaterih detajlih razpisnih sredstev, ki jih ima društvo na razpolago ter načrtih za širjenje financiranja društva.

Prva točka se je smiselno nadaljevala v drugo točko, kjer so predstavniki strokovne pisarne in člani UO predstavili načrte za tekoče leto. Poleg že zagotovljenih finančnih tokov v društvu upamo predvsem na skorajšnjo objavo razpisa za profesionalizacijo in naš uspeh na njem. Poleg tega, so se na nas obrnili iz Akademije za gledališče, radio, film in televizijo s katerimi bomo v prihodnjem študijskem letu tudi sodelovali pri pripravi različnih vsebin. Prisotni so nato postavili nekaj vprašanj o podrobnostih sredstevnih tokov, ki jih ima organizacija v tekočem letu na voljo in razpravljali o različnih možnostih za rast društva.

Sledila je razprava o članarinah društva, ki se je osredotočala na dinamiko članarin v zadnjih letih. Prisotni so potrdili predlog UO, da se članarine za samostojne umetnike, ki niso bile prilagojene od leta 2007, inflacijsko prilagodi. Prisotni so prav tako potrdili ohranitev možnosti oprostitve članarine za tiste, ki bremena članarine ne bi zmogli.

Zadnji sklep sprejet na letošnjem rednem letnem občnem zboru je bil sklep o manjši prenovi statuta društva. Kot so v četrti točki zbora razložili predstavniki UO je neaktivnost nekaterih članov, ki se niti z opravičili ne odzivajo na sklice sej UO problematična za delovanje UO. Ta neaktivnost ne pomeni samo težav z kvorumom na sejah UO, ampak predstavlja zamujeno priložnost da zainteresirani predstavniki članstva soustvarjajo društvo. Zategadelj je bil na OZ sprejet sklep, da lahko po daljši neodzivnosti člana UO, predsednik ali UO na občnem zboru predlaga razrešitev člana UO in volitve nadomestnega člana.

Deli