Raziskujemo prostorsko problematiko v statusu quo!

V mesecu aprilu smo v društvu v sklopu naših mednarodnih sodelovanj raziskovali prostorska vprašanja za neodvisne ustvarjalce in umetnike iz Slovenije, Hrvaške in Kosova. V okviru projekta Operation Nova so raziskovalke opravile 3 raziskovalna potovanja Statusa Quo, in sicer v Sloveniji, na Hrvaškem in Kosovu. Raziskovalka je v Sloveniji obiskala Koper, Maribor in Ljubljano.

Neodvisni kulturni prostori predstavljajo dragocen del tkiva lokalne skupnosti, kjer se rojevajo ideje, se preizkušajo nove oblike umetnosti in se gradijo vezi med prebivalci. Z zastavljenimi vprašanji so raziskovalke dobile kratek vpogled skozi preteklost, sedanjost in prihodnost teh prostorov, odpirajoč pogovor med umetniki, uporabniki, skupnostjo in odločevalci.

Projekt združuje konzorcij treh organizacij iz treh držav v jugovzhodni Evropi (Hrvaška, Slovenija, Kosovo), ki jih zanima reševanje težav pomanjkanja ustrezne podpore neodvisnim kulturnim ustvarjalcem, še posebej v zvezi z javno infrastrukturo, ki jo te organizacije uporabljajo za razvijanje, produciranje in posredovanje visokokakovostnih umetniških in kulturnih vsebin široki in raznoliki javnosti v različnih urbanih skupnostih. To je za vse vključene organizacije še posebej pomembno, saj so pionirke neodvisne kulturne platforme v svojih državah, znane po združevanju velikega števila neodvisnih kulturnih ustvarjalcev ter vzpostavljanju novih praks participativnega upravljanja kulturne infrastrukture.

V enem tednu obiskovanja prostorov in njihovih uporabnikov so se raziskovalke srečevale z različnimi deležniki in poznavalci neodvisne kulturne scene in skozi niz vprašanj spodbudile k razmišljanju o pomenu neodvisnih kulturnih prostorov in njihovem potencialu za soustvarjanje bolj žive in povezane lokalne skupnosti. V prihodnje lahko le z izmenjavo idej in perspektiv med ustvarjalci, uporabniki in odločevalci sooblikujemo prostore, ki odražajo raznolikost in bogastvo kulture ter spodbujajo inovacije in trajnostni razvoj. Kajti, najpomembnejša ambicija projekta je postaviti temelje za izboljšanje prehoda k bolj prilagojenemu podpornemu sistemu za neodvisne kulturne prostore ter poglobiti odnose med umetniki in kulturnimi delavci ter lokalnimi skupnostmi in odločevalci.

S pomočjo raziskovalnih poročil bomo lahko boljše zastavili naše delo v prihodnje, saj nam bodo omogočila boljše razumevanje trenutnih trendov, potreb in izzivov. Na podlagi pridobljenih podatkov bomo lahko bolje načrtovali strategije in ukrepe, ki bodo bolj usmerjeni in prilagojeni potrebam naših okolij. Poleg tega nam bodo raziskovalna poročila služila kot temelj za sprejemanje bolj informiranih odločitev ter za evalvacijo učinkovitosti naših aktivnosti v okviru projekta v prihodnosti.

Aktvnosti raziskovanja se izvajajo v okviru projekta Operation Nova: Re-Imagining Cultural Spaces in a New European Context, ki ga sofinancira Evropska Unija v okviru mehanizma Ustvarjalna Evropa za Projekti sodelovanja – “mali” 2023 CREA-CULT-2023-COOP-1.

Deli