SERVIS: Nov obvezni zdravstveni prispevek!

S 1. januarjem 2024 se je začel uporabljati  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-T), ki je bil 19. julija 2023 objavljen v Uradnem listu številka 78/2023. Tako se od začetka letošnjega leta vsem zavezancem obračuna obvezni prispevek za zdravstveno zavarovanje (OPZ), ki je določen v fiksnem mesečnem znesku 35 evrov.

Na spletni strani Finančne uprave RS sporočajo, da je »… prehodni račun in sklic za plačilo OZP enak kot za druge prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje«, in sicer SI56 011008883000073 ter davčna številka izplačevalca/delodajalca/zavezanca-45004. Novi OZP se prvič obračuna in odtegne pri izplačilu plače in nadomestila plače, pokojnine in nadomestilih iz obveznega socialnega zavarovanja (starševsko nadomestilo, nadomestilo za brezposelnost), ki se nanašajo na obdobje januar 2024, ne glede na datum izplačila. Izplačevalec obračun prispevka prikaže v REK obrazcu, ki je za obdobja od vključno januar 2024 dalje ustrezno dopolnjen. Izplačevalec prejemka poroča o odtegljaju na FURS z elektronskim obrazcem REK-O (delodajalec) oziroma REK 1b (izplačevalec pravic iz javnih sredstev).

Obvezni zdravstveni prispevek so dolžni od dohodka zavarovane osebe odtegniti izplačevalci dohodkov (npr. delodajalec za zaposlene). Odtegljaj tega prispevka bo za delavce izveden na način, kot se izvajajo odtegljaji za druge prispevke, ki bremenijo zavarovanca, to je od plače bruto I.

Obveznega zdravstvenega prispevka ni mogoče odpisati, odložiti ali plačati po obrokih. Zavarovane osebe so zavezane plačati prispevek, kot je določeno v zakonu, pri čemer prenos obveznosti plačila obveznega zdravstvenega prispevka na drugo fizično ali pravno osebo ni mogoč.

Za tiste samozaposlene v kulturi, ki uživate pravico do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna (za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje ter starševsko varstvo in zaposlovanje), bo Ministrstvo za kulturo plačevalo tudi znesek obveznega zdravstvenega prispevka in bo vključen v obračun prispevkov za socialno varnost (obrazec OPSVZ – FURS).

Samozaposlenim, ki imajo plačevanje prispevkov za socialno varnost urejeno tudi iz naslova delovnega razmerja, bo znesek obveznega zdravstvenega prispevka obračunaval tako imenovani glavni delodajalec po Zakonu o dohodnini, in sicer v istem postopku ter na isti način, kot je v 58. in 59. členu ZZVZZ določen za pobiranje prispevka iz prvega odstavka 48. člena ZZVZZ, to je tisti delodajalec, pri katerem delavec dosega pretežni del dohodka.

Obvezni zdravstveni prispevek se nikoli ne deli, saj je z zakonom določen kot fiksni nominalni mesečni znesek. Obvezni zdravstveni prispevek poravna delodajalec, ki je po Zakonu o dohodnini edini in glavni delodajalec v celotni višini, čeprav je zaposlitev za krajši delovni čas od polnega.

Povzeto po: Finančna uprava Republike Slovenije, Ministrstvo za kulturo, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

-> https://www.gov.si/novice/2024-01-12-podjetniki-in-podjetja-ne-pozabite-na-obracun-novega-obveznega-zdravstvenega-prispevka/

-> https://www.gov.si/novice/2023-12-20-sprememba-obveznega-zdravstvenega-zavarovanja-za-samozaposlene-v-kulturi/

-> https://zavezanec.zzzs.si/prispevki-za-obvezno-zdravstveno-zavarovanje/obvezni-zdravstveni-prispevek/

Deli