Višje dnevno nadomestilo za čas bolezni je nujno za zagotovitev osnovnih socialnih pravic samozaposlenih

Nada Žgank @Bunker

V društvu nadaljujemo naše napore, da bi področje socialnih pravic samozaposlenih v kulturi temeljito in celostno uredili in okrepili.

Zato smo tudi letos še pred podanim vladni predlogom določitve višine dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni ter ustrezni uskladitvi dohodkovnega cenzusa pozvali vlado, Ministrstvo za kulturo in vse pristojne k ustrezni ureditvi področja tega področja in dvigu višine omenjenega nadomestila. Pozdravljamo lanski dvig nadomestila, vendar ob tem opozarjamo, da to še zdaleč ni dovolj za trajno ureditev te problematike

Preden ministrstvo predlog Uredbe o določitvi višine dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi za polni delovni čas za leto 2024 (v nadaljevanju: uredba) iz četrtega odstavka 82.a člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (v nadaljevanju: ZUJIK) poda v javno razpravo, tako pozivamo vlado, Ministrstvo za kulturo in vse pristojne, da višino zadevnega nadomestila ponovno uskladi najmanj z višino dnevnega nadomestila, ki pomeni dvig nad prag revščine.

V društvu Asociacija že vrsto let opozarjamo, da je potrebno področje socialnih pravic samozaposlenih v kulturi temeljito in celostno urediti in okrepiti. Pozdravljamo, da se je prejšnje leto višina bolniškega nadomestila za samozaposlene uskladila na 37 EUR na delovni dan. V povprečju to pomeni, da je samozaposleni, ki je v izrazito restriktivnih pogojih, kot jih narekuje 82.a člen ZUJIK, sploh upravičen do bolniškega nadomestila, mesečno lahko v povračilo iz naslova dolgotrajne zadržanosti od dela iz naslova bolezni v letu 2023 v povprečju prejel 777 evrov. Za primerjavo, prag tveganja revščine v Sloveniji je bil leta 2022 določen kot 827,25 evrov mesečno, podatkov za leto 2023 še ni, a upoštevajoč, da je bila letna stopnja rasti cen za leto 2023 4,2 % je prag zagotovo višji.

Zato je jasno, da je potrebno z zadevno uredbo za 2024 višino dnevnega nadomestila
dvigniti na vsaj 43 evrov, s čimer bi v primeru ustvarjalcev predlagatelj upošteval merilo, na katerega se v zadevi navadno sklicuje in ga s tem približal višini nadomestila, ki pripada delavcu z minimalno plačo.

Celoten poziv je dostopen na tej povezavi.

Deli