Stanje sofinanciranja EU projektov zaskrbljujoče

Društvo Asociacija se je odzvalo na rezultate Vabila k oddaji vlog za sofinanciranje projektov v okviru programa EU Ustvarjalna Evropa v letu 2023 in 2024 ter Ministrstvo za kulturo opozorilo na zgroženost in prestrašenost na več točkah, ki sta ob njihovi objavi zavela med člani in nečlani društva.

Ministrstvo za kulturo jih je namreč seznanilo z višino sredstev, s katerimi želi prispevati k kritju lastnega deleža sredstev slovenskih koordinatorjev oz. partnerjev v evropskih projektih na področju ustvarjalnosti in kulture.

Upravičence je namreč negativno presenetila nizka višina dodeljenih sredstev, ki  je lahko pomenila tudi zgolj 10 odstotkov zaprošene višine sredstev financiranja, kar za mnoge pomeni, da zneski ne odtehtajo tudi sicer že nekoliko poenostavljene administrativne obremenitve z oddajo vloge na odziv in poročanjem. Ministrstvo smo hkrati opozorili, da so prijavitelji razočarani so nad sporadično, lahko tudi prepozno odzivnostjo uslužbencev sektorja, ki izvaja mehanizem ter zaskrbljeni, ker se državna podpora za tovrstne namene vsesplošno krči, a pri tem ne morejo zaključiti, da je ovira v pomanjkanju sredstev.

V Asociaciji smo Ministrstvo za kulturo skozi odzive že večkrat opozorili na problematične točke mehanizma. Nazadnje smo jih izpostavili v živo na sestanku z dne 15. 11. 2022, ko smo mdr. mehanizem na ravni osmišljenosti sopostavljali s tistim Ministrstva za javno upravo, ki je prav v tistem času uveljavilo kapico maksimalne možne višine zaprošenih sredstev, s čemer je v izrazito neenakopraven položaj postavilo nosilce največjih projektov v polju kulture, predvsem na področju filma in knjige; na prenizko zagotovljena sredstva na proračunski postavki; na problematičnost uveljavljene formule, ki lahko vodi zgolj do stanja, ki smo mu priča danes, tj. do drobljenja na nesmiselno nizke zneske; ter na nujnost ustrezne, osmišljene in enakovredne podpore vseh upravičencev, pri čemer je jasno, da tudi danes nadrobneje definiran mehanizem ne podpira vseh domačih evropskih izvajalcev evropskih projektov v polju ustvarjalnosti in kulture ter tako zagotavlja potrebno in želeno podporo tistim, ki jih izvajajo in z njimi bogatijo domač kulturni in ustvarjalni prostor (npr. Erasmus+).

V društvu Asociacija še vedno vztrajamo, da dejstvo, da mehanizem Ministrstva za kulturo obstaja, velja pozdraviti. Pozdraviti hkrati velja, da je aktualna garnitura prenovljen razpis pripravila v tesnem sodelovanju z Motovilo, spremembe pa predstavila tudi v okviru Skupine za trajni dialog z nevladnimi organizacijami. Spomniti pa velja, da so se predstavniki ministrstva na prej omenjenem sestanku zaobljubili k prenovi in krepitvi vabila, k snovanju katerega naj bi, kot so zatrdili, povabili tudi deležnike iz strokovne javnosti in civilne družbe. Ker je ministrstvo vsaj na eni točki svojo obljubo izpolnilo, a pri tem zgolj deloma, tako verjamemo, smo danes priča zgražanju in strahu.

Ministrstvo za kulturo smo pri tem opozorili, da odsotnost krepitev sredstev za izvajanje mehanizma v kontekstu aktualnega dogajanja pomeni zgolj dodatno slabšanje že tako nestabilnega položaja organizacij, ki še okrevajo po pandemiji novega koronavirusa, ki ga dodatno bremeni draginja, ki še naprej želi v ministrstvu in državi prepoznati zanesljivega partnerja, ki je občutljiv za položaj, v katerem se nahaja neodvisna kultura in katerega podpora se ne meri zgolj v številu organizacij, ki jih podpira, temveč izdatno tudi v teži in osmišljenosti omenjene podpore.

V društvu ugotavljamo, da mehanizem ostaja nedomišljen in ne rešuje težav domačih prijaviteljev na evropske mehanizme, ki – kot je sodelovanje z Motovilo nedvomno dodatno osvetlilo – so pri črpanju evropskih sredstev izrazito uspešni, z njimi pa močno bogatijo prepoznavnost domače kulture v evropskem prostoru, zastopajo našo državo, bogatijo domač kulturni prostor in vanj vnašajo vsebine, za katere v obstoječem kulturnem modelu pogosto ne bi bilo sredstev, možnosti in prostora, zaposlujejo, naročajo storitve in materiale, odvajajo davke. Podpora ministrstva in države pri zagotavljanju lastnih sredstev za njihovo izvajanje pogosto pomeni prav potrebno stabilnost, varnost in samozavest, da se domače organizacije za tovrstne prijave sploh odločajo, nevarnosti, ki jih predstavlja izvajanje tovrstnih projektov, so izrazito manjše. Naš kulturni prostor in davčna blagajna pa obogatena.

Ministrstvo smo ob tem opozorili še, da so po tretjem roku za oddajo vlog upravičencev (od predvidenih sedem) sredstva, zagotovljena za izvedbo Javnega poziva za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna EU ali Urada za finančni mehanizem, Evropsko združenje za prosto trgovino ali s kratico Efta (angleško European Free Trade Association – EFTA) za obdobje 2022 – 2024 (tako imenovani match funding) na Ministrstvu za javno upravo že počrpana in s tem zaskrbljenost upravičencev povsem utemeljena, položaj pa je potrebno nemudoma nasloviti ter zagotoviti dodatna sredstva za izvajanje omenjenega mehanizma pri MJU oziroma se zavzame za dvig deleža dohodnine, ki gre v Sklad za NVO ter se koristi tudi v ta namen.

Odziv v celoti je dostopen na tej povezavi.

Deli