Asociacija z JSKD o prostorskih in tehničnih potrebah profesionalnih NVO

V Asociaciji smo na pobudo Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti vstopili v tvorno sodelovanje za uveljavitev sprememb Javnega razpisa JSKD za sofinanciranje najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za razvoj ljubiteljske in nevladne kulture, ki ima podlago v Zakonu o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi. V društvu namero upoštevati zakon po letih prizadevanja za njegovo dosledno uveljavitev pozdravljamo.

Sodelovanje bo, kot že vrsto let opozarjamo, naposled odpravilo neupoštevanje prej omenjenega zakona, po katerem so do sredstev iz tega naslova upravičene prav vse nevladne organizacije, ki delujejo v polju kulture. Da so bile vanj naposled vključene tudi poklicne nevladne organizacije, je plod prizadevanj Asociacije, a so slednje sredstva iz naslova JSKD do današnjega dne le redko tudi prejele, saj številne organizacije kulturnih dejavnosti ne izvajajo ljubiteljsko niti ne delujejo kot mladinski centri.

Na podlagi izkazanega posluha Ministrstva za kulturo smo z JSKD tako vstopili v procese usklajevanja glede oblike prihodnjega finančnega mehanizma, ki bi po letih zapostavljanja smiselno začel naslavljati potrebe po vlaganjih ter nakup opreme profesionalnih kulturnih organizacij, pri tem pa kar najmanj ošibil producente iz področja ljubiteljskih dejavnosti. Jasno pri tem je, da predvidenih 400.000,00 EUR, kot jih letno za NVO namenja zakon, ne more količinsko in časovno ustrezno nasloviti potreb, zato smo mnenja, da je večanje sredstev na postavki nujno.  

Ker je bistven del uveljavitev sprememb tudi osnovanje strokovne komisijo, ki lahko vrednoti in pozna pogoje delovanja v poklicni nevladni kulturi, smo se z JSKD uskladili o številu bodoče komisije ter načinu imenovanja dveh novih članov do zdaj 3-članske, po novem pa 5-članske komisije, ter v skladu s Pravilnikom o imenovanju in kandidaturah Društva Asociacija med člani izvedli razpis in postopek imenovanja, ter JSKD v imenovanje predlagali Boruta Pelka na predlog Zavoda LokalPatriot ter Miho Satlerja na predlog Društva ŠKUC. Predlagana kandidata, v kolikor ju JSKD imenuje, bosta dopolnila aktualno komisijo JSKD za področje, ki jo sestavljajo Jure Žnidaršič (Lutkovno gledališče Ljubljana), Anja Ferderber (Akademska folklorna skupina France Marolt) in Marko Studen (JSKD).

Deli