Odločen ne finančnim rezom za NVO kulturo v MO Maribor!

Foto: Nada Žgank@Emanat

Na Asociaciji ostro obsojamo dogajanje, vezano na uresničevanje napovedi o finančnih rezih na področju športa, mladine, sociale in kulture v Mestni občini Maribor, ki naj bi zgolj v tekočem proračunskem letu dosegli višino kar v višini kar 20 odstotkov. Na MOM, mariborskega župana, Mestni svet MOM, v katerem jih pozivamo, naj premislijo o posledicah svojega ravnanja, nemudoma ustavijo načrtovane reze ter zagotovijo sredstva ter dosledno izvajajo sprejeti proračun, ki mariborski kulturi namenja izdatnejšo podporo.

Prav tako smo odprta pisma naslovili tudi na Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije, ter jih pozvali, naj se tudi sami odzovejo na dogajanje ter storijo vse v svoji moči, da zagotovijo izvajanje programov, ki so izrednega pomena tako za polje nevladne kulture kot tudi domače kulture nasploh.

V Mariboru ustvarja vrsta pomembnih poklicnih organizacij iz polja kulture in samozaposlenih v kulturi, med katerimi so številni naši člani, ter katerih doprinos k domačemu kulturnemu prostoru je neprecenljiv. Napovedani rezi pa lahko v mariborski kulturni krajini povzročijo nepopravljivo škodo ter resno ogrozijo izvajanje aktivnosti ter tudi črpanje sredstev iz drugih finančnih virov, kot so na primer sredstva nacionalnih in evropskih projektov.

Vsa pojasnila MOM za krčenje sredstev pri tem v društvu zavračamo kot nezadostne, nerazumne in neupravičene, odločevalce pozivamo, naj posledice vprašljivega upravljanja ne prelagajo na posameznike in posameznice, ki v Mariboru izvajajo temeljno pomembne in potrebne programe in projekte oz. izvajajo storitve, ter jih pozivamo, da najdejo rešitev, ki ni v škodo ustvarjalk_cev, kulturnih delavk_cev in Mariborčanov.

Pri tem pozdravljamo, da je Mestni svet MOM soglasno sprejel sklep za financiranje mladinskih, kulturnih, športnih in socialnih programov ter sklenil, da naj bi relevantne proračunske postavke ostale nespremenjene, zagotovi pa naj se tudi sredstva za izvajanje tekočih razpisov. V društvu Asociacija bomo dogajanje vseskakor še naprej natančno spremljali.

Celotno pismo, naslovljeno na Mestno občino Maribor, lahko preberete na tej povezavi. Pismi, naslovljeni na Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za javno upravo. pa sta dostopni tu in tu.

Deli