Asociacija na zadnjem regijskem posvetu o kulturi za prihodnost

V Štihovi dvorani Cankarjevega doma je 21. aprila potekal sklepni posvet Ministrstva za kulturo na temo kulturnega modela po meri prihodnosti, ki smo se ga udeležili tudi člani in članice Asociacije, med njimi Inga Remeta, predsednica društva, Uroš Veber, član upravnega odbora, Valentina Rajaković, podpredsednica društva, Alja Lobnik, članica upravnega odbora, Jernej Škof, član upravnega odbora ter Polona Torkar, podpredsednica ter strokovna vodja društva.

V okviru razprave smo se v društvu v vrsti razpravljalcev, ki so bili sestavljeni iz predstavnikov vseh stebrov in disciplin ustvarjalnosti in kulture, pa tudi lokalnih oblasti in razvojnih agencij, osredotočili na vprašanja krepitve položaja samozaposlenih v kulturi, predvsem skozi karierno dinamiko in zagotovitev pravičnega plačila za delo, in krepitve NVO v kulturi, s poudarkom na profesionalizacijo in izvajanje deleža za umetnost.

V. d. direktorice Direktorata za razvoj kulturnih politik Tjaša Pureber je v odgovor na naše poizvedovanje povedala, da organ karierno dinamiko misli na način, da nameravajo vzpostaviti različne ukrepe glede na skupine samozaposlenih v kulturi, in sicer želijo specifične ukrepe uveljaviti za mlade, za ustvarjalce in ustvarjalke ter delavke in delavce v kulturi na vrhuncu ustvarjalne moči ter za vse naštete v dobi pred in po upokojevanje. Glede pravičnega plačila hkrati, kot je še poudarila, že preiskujejo možnosti njegovega zagotavljanja, pri čemer menijo, da je treba bolj določno opredeliti tudi, kaj pomeni “primerljivo plačilo” s primerljivimi poklici v javnem sektorju, kar je opredelitev v trenutni regulaciji področja.

Pureber je poudarila, da se organ zaveda, da so ukrepi v spodbudo zaposlovanja v NVO na področju kulture ključnega pomena, ter v ta namen že sodelujejo z Ministrstvom za javno upravo. Na temo izvajanja deleža za umetnost je pojasnila podal državni sekretar Čelik Vidmar, ki je pojasnil, da v obziru na pretekla leta neizvajanja zakonodaje ni možno storiti ničesar, kot ključnega pomena pa je ovrednotil, da se sistem začne nemudoma izvajati, najprvo v primeru državnih investicij.

Na posvetu so organ sicer predstavljali ministrica dr. Asta Vrečko, državna sekretarja Matevž Čelik Vidmar ter mag. Marko Rusjan in vršilka dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za razvoj kulturnih politik Tjaša Pureber, na specializirana področja pa so dodatna pojasnila iz občinstva podajali še drugi predstavniki ministrstva. Posvet se je v izhodišču srečanja najprvo osredotočal na predstavitev dosedanjega dela aktualnega vodstva organa ter proces vključevanja javnosti v skupno oblikovanje sprememb Nacionalnega programa za kulturo s spremljajočim akcijskim načrtom.

Področja in potrebe, ki jih kot najbolj pereče vidijo udeleženci posvetov, so vsekakor izboljšani pogoji dela za delavce, delavke, organizacije in institucije vseh stebrov domače kulture, pa naj bo skozi izboljšano infrastrukturo, krepitev podpornega okolja, popolno prenovo zakonodajnopravnega okvira (ob krovnem zakonu tudi na področju medijev), debirokratizaciji in poenostavitvi administrativno zamudnih postopkov, razvoj občinstva, ureditev področja intelektualne lastnine in tudi premislek o premišljenem in uravnoteženo policentričnem razvoju kulture. Pri tem je potrebno poudariti, da četudi organ v napovedih jasno namerava do sektorja delovati razvojno, si nadejamo pogovora o konkretnejših finančnih ovrednotenjih ukrepov ob nadaljnih načrtovanih aktivnostih ministrstva.

Kljub dejstvu, da se je serija posvetov zaključila, je pomembno opozoriti, da ste do 18. maja še naprej povabljeni, da na organ pisno naslovite vse morebitne predloge, in sicer skozi obrazec, ki je dostopen na tej povezavi. Ministrstvo naj bi sodeč po predstavljeni časovnici in pregledu vseh predlogov do oktobra pripravilo predlog sprememb NPK in novega akcijskega načrta, čemur naj bi pred sprejetjem do konca leta sledilo obdobje javne razprave. V društvu se nameravamo v vse faze reform aktivno vključevati ter vas o naših aktivnostih redno obveščati.

Deli