Pred nami drugi cikel mentorstva na Balkanu

Asociacija je s Kooperativo – Regionalno platformo za kulturo 19. aprila v Ljubljani gostila dvanajst mentorjev in mentorirancev iz jugovzhodne Evrope, ki bodo razvijali znanja v drugem ciklu mentorskega programa projekta “REG.LAB”.

Preko javnega poziva so projektni partnerji izbrali šest mentorirancev, ki bodo z izbranimi mentorji, izkušenimi kulturnimi delavci, umetniki in programskimi vodjami, v naslednjih sedmih mesecih skozi strukturiran program peer-to-peer učenja v obliki individualnih srečanj naslavljali konkretne potrebe neodvisne kulture na Balkanu skozi medsebojno izmenjavo izkušenj, veščin in strokovnega znanja.

Na uvodnem srečanju, ki smo ga pod vodstvom predsednice Asociacije Inge Remete gostili v Ljubljani, so pari že zagrizli v partikularne izzive, ki jih v procesu želijo nasloviti. Pa naj pare, vključene v cikel, organizacije, katerih del so, ter izzive, s katerimi se bodo spoprijeli, predstavimo:

MILENA PRELEVIĆ & ENA HODŽIĆ

Foto: Mojca Gorjan

Mentoriranka: Milena Prelević

Organizacija: ISU – Inštitut za sodobno umetnost (Črna gora) je nevladna organizacija, ustanovljena leta 2012 v Črni gori. Je neprofitna, umetniško-produkcijska, raziskovalna in izobraževalna organizacija s platformo javne službe. Glavni cilji ISU so razvijati in omogočati umetniške, teoretične, arhivske, raziskovalne in izobraževalne projekte, ki odražajo in analizirajo aktualne pojave in procese v kulturno-umetniškem in družbenem diskurzu Črne gore ter jih povezujejo z mednarodnim prostorom.

Izziv: finančna krepitev in stabilnost organizacije

Mentorica: Ena Hodžić

Ena Hodžić je magistrirala iz umetnostne zgodovine ter muzejskih študij in upravljanja dediščine na Fakulteti za humanistične in družbene vede Univerze v Zagrebu. Zadnjih 10 let dela kot programska koordinatorka in kustosinja v projektu KONTEJNER, ter je specialistka za razvoj projektov, projektno vodenje in fundraising, med njene dosežke pa štejemo vse od kompleksnih festivalov novomedijske umetnosti, kot je Device_art, in obsežnih projektov EU, kot je Future DiverCities, do produkcije novih umetniških del in izobraževanj za mlade in uveljavljajoče se umetnike, ambiciozne kulturne delavce in občinstvo različnih profilov. Svetuje in sodeluje pri razvoju projektov, fundraisingu in strateškem načrtovanju številnih organizacij in iniciativ neodvisne kulturne scene na Hrvaškem in v tujini.

JELENA UGRINĆ & INA DOUBLEKOVA 

Foto: Mojca Gorjan

Mentoriranka: Jelena Ugrinić

Organizacija: Orkester Svetlost (Srbija) je kot neformalna skupina v okviru Mladinskega kulturnega centra SVETLOST v Smederevu nastal leta 2015. Cilj ustvarjenega komornega orkestra je bil s predanostjo in delom mladih glasbenikov, bodočih profesionalcev, ki z igranjem pridobivajo potrebne izkušnje za nadaljnji osebni razvoj, popularizirati klasično glasbo in s tem vzpostaviti orkester, ki pozitivno vpliva na razvoj kulture v mestu.

Izziv: finančna krepitev in stabilnost organizacije

Mentorica: Ina Doublekova

Ina Doublekova je diplomirala iz kulturologije in sociologije, zdaj pa pripravlja doktorat iz teatrologije. Leta 2011 je soustanovila Kulturno fundacijo A25, NVO s sedežem v Sofiji v Bolgariji, katere direktorica je in ki deluje na področju sodobne kulture, umetnosti in družbe, najpogosteje v navezavi na neodvisne uprizoritvene umetnosti. V ekipi fundacije A25 dela tudi kot vodja komunikacij za kulturne in umetniške projekte, kot je Antistatic Festival For Contemporary Dance and Performance, več kot tri leta pa je kot vodja vodja odnosov z javnostmi delovala tudi v PR agenciji. Kot samostojna novinarka in kritičarka hkrati deluje v okviru različnih nacionalnih in mednarodnih medijev in platform, posvečenih kulturi, družbi in uprizoritvenim umetnostim. Je ena od avtoric Conflict Zones Review, spletne revije Zveze evropskih gledališč, in regionalna odgovorna urednica revije The Theatre Times.

SIMONA MANCHEVA & JANJA SESAR

Foto: Mojca Gorjan

Mentoriranka: Simona Mancheva

Organizacija: K.S.P. Podium-Jadro (Severna Makedonija) je hibridna institucija, ki temelji na modelu javno-civilnega partnerstva in predstavlja nov model simbioze med lokalnimi oblastmi in civilno mrežo, katere cilj je demokratizacija kulture in krepitev političnih praks. K.S.P. Podium-Jadro je javno, vključujoče in neprofitno središče, ki predstavlja neodvisno kulturno sceno. Njegova temeljna funkcija je zagotavljanje stalnega prostora, prilagojenega za brezplačno uporabo kulturnih umetnikov, profesionalcev, amaterjev ali skupnosti, ki jim nudi stalno podporo pri produkciji, promociji in afirmaciji sodobnih neodvisnih kulturnih in umetniških praks.

Izziv: Organizacijski razvoj 

Mentorica: Janja Sesar

Janja Sesar od leta 2017 deluje kot direktorica zagrebškega centra za neodvisno kulturo in mlade Pogon. Diplomirala je iz hrvaškega in nemškega jezika in književnosti na Fakulteti za humanistične in družbene vede v Zagrebu ter magistrirala iz kulturnega in medijskega menedžmenta na Svobodni univerzi v Berlinu. V preteklosti je bila koordinatorica organizacije Alliance Operation City ter urednica in vodja Kulturpunkt.hr, spletnega portala za neodvisno kulturo, sodobno umetnost in civilno družbo. V zadnjih petnajstih letih je sodelovala pri organizaciji različnih nacionalnih in mednarodnih kulturnih projektov, med drugim pri predstavitvi in organizaciji razstave New Tendencies v Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM) v Karlsruheju. Sodelovala je na različnih konferencah, delavnicah in seminarjih kot govornica in moderatorka ter prejela več štipendij nemške službe za akademske izmenjave (DAAD). Leta 2014 jo je zunanje ministrstvo ZDA povabilo k sodelovanju v programu International Visitors Leadership Programme, leta 2016 pa tudi na platformo za kulturno diplomacijo, ki jo je organizirala Evropska komisija na Malti.

LUNA ŠALAMON & IVANKA APOSTOLOVA

Foto: Mojca Gorjan

Mentoriranka: Luna Šalamon

Organizacija: Gledališka skupnost Nyári Mozi (Srbija) je neprofitna organizacija, ki je bila leta 2001 ustanovljena z namenom, da bi stalni člani skupnosti ter z njimi povezani umetniki in sodelavci skupaj ustvarjali v različnih zvrsteh sodobnega gledališča (zlasti gibalno in plesno gledališče) ter na področju filma. V središču njihovega dela so vedno človek, njegovo telo ter skupnosti v vsakdanjem življenju. Člani skupnosti so svobodni plesalci in igralci, pa tudi igralci, ki delujejo v stalnih gledališčih v Vojvodini. Eksperimentirajo s fuzijami plesa, gledališča, glasbe, cirkusa, likovne umetnosti in literature. Njihove predstave, s katerimi nastopajo širom Evrope, nastajajo skozi dolgotrajno eksperimentiranje in so rezultat skupnega, svobodnega in ustvarjalnega dela udeležencev. Od leta 2000 redno organizirajo mednarodne poletne tečaje pod vodstvom Dénesa Döbreija in Heni Varge ter vrste uglednih vabljenih učiteljev.

Izzivi: finančna krepitev in stabilnost organizacije

Mentorica: Ivanka Apostolova

Ivanka Apostolova (Skopje, 1973) je doktorica znanosti, samozaposlena v kulturi kot antropologinja umetnosti, producentka/režiserka, vizualna dramaturginja, prevajalka, urednica, avtorica in pedagoginja. Je vodja makedonskega centra Mednarodnega gledališkega inštituta/PRODUKCIJA in avtorica številnih nagrajenih projektov tz. video gledališča (Destinacija: Skopje-Gabrovo/2020; Dispersivna dramatika v Skopju (Gledališče v kreativnih industrijah)/2020; Dispersivna dramatika: (Drama in Movement/2019 ). Na Fakulteti za umetnost in oblikovanje/EURM v Skopju poučuje umetnostno zgodovino in zgodovino oblikovanja. Je urednica/avtorica e-časopisa The Theater Times in avtorica e-knjig Theater Comics, In Search of Lost Director in Anthropology of Experience in Theater. Je članica več nacionalnih in mednarodnih mrež: ITI, ZDUS, ICOMOS, AICA.

RELJA PEKIČ & VALERIA GRAZIANO

Foto: Mojca Gorjan

Mentoriranec: Relja Pekič

Organizacija: VAC (Srbija) želi biti ustvarjalno središče in podatkovna zbirka, ki zapolnjuje mankajoče vrzeli. Vizualna antropologija in film naj bi bila v simbiotičnem odnosu: dokumentarni in igrani film imata lahko antropološki pristop, antropologija in družboslovje na splošno pa umetniški pristop. VAC je popolnoma neodvisna neprofitna organizacija, ki ni del nobene obstoječe institucije. Čeprav ne nasprotujejo sodelovanju z vladnimi institucijami, ne želijo, da bi bila njihova infrastruktura odvisna od kogar koli drugega kot od skupnosti, ki jo ustvarjajo ter želijo, da njihov edinstven umetniški in znanstveni pristop ostane svoboden in individualen ter ga ne prejudicirajo obstoječe strukture moči in politične težnje. Prepričani so, da so tako želene družbene spremembe odvisne od teh interdisciplinarnih perspektiv. 

Izziv: finančna krepitev in stabilnost organizacije

Mentorica: Valeria Graziano

Valeria Graziano je teoretičarka, organizatorka in pedagoginja, ki trenutno dela kot raziskovalna sodelavka na Centru za postdigitalne kulture na Univerzi Coventry v Veliki Britaniji. Njene raziskave se osredotočajo na kulturne prakse, ki spodbujajo ustvarjalno prerazporeditev družbene reprodukcije, zavračanje dela in politizacijo užitka. V preteklih letih je kot teoretičarka sodelovala pri številnih umetniških projektih in bila vključena v številne kolektivne pobude militantnega akcijskega raziskovanja v kulturnem sektorju in družbenih gibanjih. Magistrirala je iz vizualnih kultur na londonski univerzi Goldsmiths in doktorirala na univerzi Queen Mary, kar je podprla s skupno štipendijo Fakultete za menedžment in dramskega oddelka. Pred tem je opravljala podoktorska dela na Univerzi Middlesex (Združeno kraljestvo) in Univerzi Leuphana (Nemčija). Njen pristop temelji na zgodovinskem materializmu, transfeminističnih teorijah in shizoanalizi. Pred kratkim je sprožila Pirate Care, translokalni raziskovalni proces, ki se osredotoča na kolektivno učenje iz neposlušnih odzivov na trenutno krizo oskrbe (2018-2021).

ANA BAJT & MILJENKA BULJEVIČ

Foto: Mojca Gorjan

Mentoriranka: Ana Bajt

Organizacija: FeKK – Festival kratkega filma Ljubljana (Slovenija) je osrednja slovenska festivalska platforma, namenjena kratkim filmom. V prvih osmih edicijah se je FeKK dobro uveljavil tako na nacionalni, regionalni in mednarodni ravni ter postopoma pridobival na pomenu in ugledu tudi v mednarodni skupnosti. O tem priča vse večje število raznovrstnih mednarodnih sodelovanj na različnih ravneh, nenehno pa krepijo tudi sodelovanja na nacionalni in regionalni ravni. FEKK je bil leta 2015 ustanovljen kot nujen odgovor na pomanjkanje profesionalne, sistematizirane in kontinuirane platforme, namenjene produkciji kratkih filmov v Sloveniji. 

Izziv: razvoj organizacijske strukture

Mentorica: Miljenka Buljević

Miljenka Buljević je soustanoviteljica in predsednica zagrebškega Društva za promocijo kultur – Kulturtreger, ki je bilo v Zagrebu ustanovljeno leta 2003. Med letoma 2010 in 2016 je bila predsednica združenja Alliance Operation City, od leta 2016 do danes pa deluje kot predsednica združenja Clubture Network. Med letoma 2013 in 2019 je bila članica uredniškega odbora evropske mreže kulturnih revij Eurozine. Od leta 2019 do danes pa deluje kot članica upravnega odbora Eurozina. Od leta 2017 je predsednica upravnega odbora zagrebškega centra za neodvisno kulturo Pogon, javnega kulturnega zavoda, katerega soustanovitelja sta mesto Zagreb in Alliance Operation City. Miljenka je izkušena vodja kulturnih organizacij, vešča fundraisinga in kulturnega programiranja s posebnim poudarkom na razvoju občinstev z več kot sedemnajstimi leti izkušenj.

Program mentorstva je del projekta “REG.LAB”, ki ga koordinira platforma Kooperativa in združuje mreže in kulturne centre iz šestih držav nekdanje jugoslovanske regije. Projekt izvaja konzorcij, ki ga sestavljajo partnerji iz šestih držav JV Evrope. Konzorcij vodi Kooperativa – Regionalna platforma za kulturo, vanj pa so vključene še organizacije Anibar s Kosova, NKSS iz Srbije, Združenje Jadro iz Severne Makedonije, Operacija grad iz Hrvaške, OKC Abrašević iz BiH in Društvo Asociacija iz Slovenije.

Projekt REG.LAB sofinancira Evropska unija v okviru mehanizma Ustvarjalna Evropa za projekte sodelovanja s fokusom na Zahodni Balkan (EACEA 39/2019). Del sredstev za izvedbo razpisa Evropska komisija sofinancira iz Instrumenta za predpristopno pomoč (IPA II).

Deli