Odprto pismo pred volitvami v Državni svet

Asociacija je pred vnovičnimi volitvami za državnega svetnika – predstavnika za področje kulture in športa, ki se bodo v sredo 31. 5. 2023 ob 11.00 odvile v prostorih Državne volilne komisije, na kandidate in izvoljene predstavnike v volilno telo za volitve člana državnega sveta za področji naslovila odprto pismo, v katerem jih je opozorila na odločbo Ustavnega sodišča iz dne 19. 4. 2023, s katero je kot nezakonitega kandidata iz položaja državnega svetnika razrešila Tomaža Horvata in razpisala ponovne volitve. 

Izhajajoč iz presoje Ustavnega sodišča je po mnenju Asociacije poklicni položaj in s tem zakonitost kandidatur dveh predhodno neizvoljenih kandidatov, ki sodelujeta na sredinih volitvah, mogoče tesno vzporejati s tistim Tomaža Horvata, katerega imenovanje je sodišče odpravilo, z vnovično izvolitvijo neustreznega kandidata pa bosta kultura in šport v Državnem svetu še naprej brez zastopstva. V nadaljevanju objavljamo pismo v celoti.

V Ljubljani, 30. 5. 2023

Spoštovani elektor društva Asociacija, Jurij Krpan,
spoštovana Atletska zveza Slovenije in elektor Roman Dobnikar,
spoštovana Cheer zveza Slovenije in elektor Martin Tuš,
spoštovana Društvo slovenskih pisateljev in elektor Aleš Mustar,
spoštovana Društvo umetnostnih kritikov in elektorica Nadja Zgonik
spoštovana Nogometna zveza Slovenije in elektor Mladen Čičimir Vestić,
spoštovana Olimpijski komite Slovenije in elektor Ivo Čarman,
spoštovana Planinska zveza Slovenije in elektor Damjan Omerzu,
spoštovana Plesna zveza Slovenije in elektor Uroš Mohorič,
spoštovana Sankaška zveza Slovenije in elektor Milan Sirše,
spoštovana Skike klub Slovenije in elektor Aleš Gros,
spoštovana Slovenski center PEN in elektor Anton Peršak,
spoštovani Smučarski skakalni klub Žiri in elektor Andraž Kopač,
spoštovana Športno društvo Gibanje in elektorica Špela Hus,
spoštovana Združenje dramskih umetnikov Slovenije in elektor Boris Mihalj,
spoštovana Zveza društev slovenskih filmskih ustvarjalcev in elektor Klemen Dvornik,
spoštovana Zveza društev slovenskih likovnih ustvarjalcev in elektorica Mojca Smerdu,
spoštovana Zveza kulturnih društev Slovenije in elektor Miha Banovec,
spoštovana Zveza nogometnih sodnikov Slovenije ter elektor Žiga Dobrun,
spoštovana Zveza nogometnih trenerjev Slovenije ter elektor Bojan Prašnikar,

Spoštovani kandidati za volitve člana državnega sveta – predstavnika negospodarskih dejavnosti za področje kulture in športa Borut Pelko, mag. Zoran Poznič, dr. Tomaž Simetinger in Luka Steiner,

pred volitvami v Državni svet, ki se bodo v prostorih Državne volilne komisije odvile to sredo dne 31. 5. 2023, vas želimo opozoriti na odločitev Ustavnega sodišča Republike Slovenije z dne 19. 4. 2023 (Številka Mp-3/22-18 in U-I-349/18-10), s katero je na pobudo našega društva preverjalo zakonitost kandidature in potrditve mandata državnega svetnika Tomaža Horvata. Odločitev Ustavnega sodišča citiramo:

Ustavno sodišče je /…/ presodilo /…/, da izvoljeni član Državnega sveta – predstavnik za področje kulture in športa Tomaž Horvat ne opravlja poklicno dejavnosti na področju športa v smislu četrte alineje prvega odstavka 34. člena Zakona o Državnem svetu. Ugotovilo je namreč, da je Tomaž Horvat po izobrazbi magister prava in opravlja delo višjega finančnega svetovalca – inšpektorja. Poleg tega je predsednik MNZ Nova Gorica, podpredsednik Mednarodne komisije Nogometne zveze Slovenije in član izvršnega odbora Nogometne zveze Slovenije. Po presoji Ustavnega sodišča te dejavnosti ne pomenijo njegovega poklicnega udejstvovanja na področju športa v smislu četrte alineje prvega odstavka 34. člena Zakona o Državnem svetu, temveč gre za prostočasno opravljanje teh dejavnosti. /…/.

Ustavno sodišče je glede na navedeno ugotovilo, da je bila kandidatura Tomaža Horvata za člana Državnega sveta – predstavnika za področje kulture in športa nezakonita, Državni svet pa je potrdil mandat izvoljenemu kandidatu, ki ne more biti član Državnega sveta – predstavnik za področje kulture in športa, ker ne izpolnjuje zakonskega pogoja, da poklicno opravlja delo na področju športa. Zato je izpodbijani sklep Državnega sveta o potrditvi mandata Tomažu Hrovatu odpravilo, razveljavilo volitve člana Državnega sveta – predstavnika za področje kulture in športa v delu, ki se nanaša na končno glasovanje o kandidatih, in odredilo, da se v razveljavljenem delu razpišejo ponovne volitve.

Ustavno sodišče RS je tako vnovič odločilo, kdo je lahko zakonit in upravičen kandidat za državnega svetnika na področju kulture in športa. V društvu Asociacija ocenjujemo, da sta med kandidati, med katerimi so taki, katerih kandidature so zakonite in taki, katerih kandidature (še) niso bile izpodbijane, dva, ki lahko neizpodbitno kandidirata na mesto državnega svetnika, in sicer kandidat našega društva g. Borut Pelko, poklicni ustvarjalec v polju kulture, ki opravlja delo koordinatorja programov novomeškega zavoda LokalPatriot in dr. Tomaž Simetinger, doktor znanosti, uveljavljen koreograf z dolgoletnimi poklicnimi izkušnjami v polju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, danes pa pomočnik direktorja za posebne projekte na Javnem skladu za kulturne dejavnosti Republike Slovenije. V spoštovanja vrednih poklicnih zgodbah obeh preostalih kandidatov, tj. g. Luke Steinerja in mag. Zorana Pozniča, kot jih lahko sestavimo na podlagi javno dostopnih informacij, namreč prepoznavamo položaj, ki ga je mogoče tesno vzporejati s tistim g. Horvata.

G. Steiner je že v kandidaturi opredelil, da opravlja poslovodno funkcijo v gospodarski družbi, na katere vrh se je povzpel po bogati vodstveni karieri v različnih organizacijah, med katerimi so tudi take, ki na volitvah za državnega svetnika na področju kulture in športa sodelujejo. V društvu ocenjujemo, da vodenje podjetja, ki se bavi s športnimi stavami, ter popoldanska gospodarska dejavnost poslovnega svetovanja ne izpolnjujeta posebnih poklicnih lastnosti (določenih z Zakonom o Državnem svetu) kandidata s področja kulture in športa. Mag. Poznič, nekdanji minister za kulturo, ustvarjalec in predsednik Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov, s katero v društvu pogosto sodelujemo, se je ob začetku volitev lani med kandidate za državnega svetnika po našem mnenju še upravičeno uvrstil kot samostojni podjetnik. Konec novembra lanskega leta pa je bil izvoljen za župana občine Trbovlje in vse od takrat funkcijo opravlja poklicno, česar seznam kandidatov ne odraža in kar predstavlja novo dejstvo ter položaj vzporeja tistemu g. Steinerja. V Asociaciji smo mnenja, da morajo biti elektorji tudi formalno seznanjeni z vsemi dejanskimi in verodostojnimi podatki o kandidatih, ki so potrebni za njihovo identifikacijo in opredeljevanje o primernosti kandidatov, ki jih volijo. Ob imenovanju je mag. Poznič za spletni zasavski medij dejal: Županovanje sicer vzame celega človeka, če pa si znaš čas organizirati, vedno ostane tudi za druge stvari. Pri tem se v društvu sprašujemo, so druge stvari zastopanje lokalnih interesov, ki vzamejo celega človeka, v Državnem svetu? In še, zakaj davčni inšpektor ne, predsednik uprave podjetja in župan pa? Kako je s poklicnostjo kandidatov ter s tem z zaslužki na področju kulture in športa, tako Ustavno sodišče, je dolžna ugotavljati že Državna volilna komisija. Menimo pa, da je prav in možno, da transparentno in na način, ki omogoča vsem, katerih interese želi kandidat zastopati, informirano presojati o zakonitosti njegove kandidature, postopajo tudi sami kandidati, ter podatke o zaslužkih javno razkrijejo.

Spoštovane elektorice in elektorji, spoštovani predlagatelji, vaše vrste tvorijo športni sodniki in delavci, vajeni spoštovati pravila in uveljavljati športni kodeks poštenosti, vaše vrste tvorijo ministri, državniki, pomembni glasovi domače kulture ter delavci v kulturi, med katerimi ste tudi taki, ki ste mislili našo zakonodajno-pravno ureditev ter delovali državotvorno. Z opozarjanjem na odločitev Ustavnega sodišča smo vas želeli opomniti, da v sredo ne bodo odločali zgolj interesi poklicnih delavcev na področjih kulture in športa, temveč tudi vrednote, vrednote kandidatov, elektoric in elektorjev ter s tem vseh poklicnih športnikov, športnih delavcev, ustvarjalcev in kulturnih delavcev, ki jih zastopamo. V društvu si bomo še naprej prizadevali za izvolitev zakonitega kandidata, ki vse naštete lahko najustrezneje zastopa ter jih zastopa z zahtevano integriteto, Državni svet in zakon namreč jemljemo resno. Pri tem velja še opozoriti, da odločanje za neustrezne kandidate pomeni tudi čas, ko nas v Državnem svetu nihče ne zastopa, zato se nadejamo, da sredine volitve kot posledica tehtnega in državotvornega premisleka in presoje kandidatov in elektorjev z izvolitvijo ustreznega kandidata to nedobrodošlo stanje odpravijo.

Za morebitna vprašanja ostajamo na voljo.

Lep pozdrav,

Društvo Asociacija

Deli