Koraki za kulturno krepitev regije jasni

Krepitev regijskega sodelovanja ter povečana vloga neodvisne kulture v procesih oblikovanja novih, bolj vključujočih kulturnih modelov sta nujna v prizadevanjih za ustrezen in okrepljen regionalni kulturni razvoj.

Na forumu, ki je pod naslovom Od odpornosti k trajnosti: Gradnja kulturnih ekosistemov skozi regionalno sodelovanje v organizaciji Kooperative potekal decembra v Zagrebu in smo se ga kot člani mreže udeležili tudi predstavniki nevladnih organizacij iz Slovenije, so kulturni delavci, umetniki, odločevalci in strokovnjaki razpravljali o prihodnosti razvoja kulturnega področja v regiji. Naslovili so teme, kot so institucionalni okviri za regionalno kulturno sodelovanje, vzpostavljanje sodelovanja od spodaj navzgor in možnosti mednarodne podpore za regionalno sodelovanje. Tako smo uspeli prepoznati kar nekaj krovnih problemov ter rešitev, ki so v regiji ključne. 

Osrednji problemi, ki smo jih kot take prepoznali udeleženci foruma, niso vselej novost. Neodvisna kultura je prepogosto zgolj nominalno prepoznana kot pomemben del kulturnega sistema in kulturnih sodelovanj, umanjka tudi podpore, ki bi ji omogočala stabilnost in razvoj. Strukturne težave s financiranjem vplivajo na razvoj celotnega področja kulture in sredstva, namenjena sodelovanju in izmenjavam se zmanjšujejo. Učinki evropskih politik se pogosto kažejo kot problematični, saj premalo upoštevajo lokalne, nacionalne in regijske specifike in potrebe, modeli, oblikovani in odrejeni od zgoraj – navzdol, so izkazano reaktivni, namesto da bi na sektor učinkovali razvojno. Projektno financiranje perpetuira prekarnost akterjev v kulturi in jih administrativno obremenjuje. Čeprav so v principu lokalni in regionalni prepoznani kot vitalni za ohranitev in razvoj sektorja, primanjkuje modelov, ki bi jim omogočili zavzeti bolj aktivno vlogo pri vplivanju na razvoj sektorja in sprejemanju odločitev o delitvi sredstev ter poudarkih kulturnih politik.

Pri reševanju opisanih problemov moramo upoštevati raznolikost priložnosti in potreb ter v skladu s tem razmisliti o financiranju kulturnega sodelovanja, bolj vključujočem modelu financiranja ter prepoznati nove, boljše modele za izgradnjo kulturnega modela, ki bo v koraku s časom in prepoznanimi potrebami s terena. 

Rešitve za krepitev kulturnega sektorja na vseh ravneh, tako v lokalnem kot regijskem okolju, so nujne. Kooperativa, regionalna platforma za kulturo, bo zato v skladu z ugotovitvami foruma pregledala svoj obstoječi model sklada za regionalno sodelovanje ter pri tem upoštevala potrebe sektorja po manj zbirokratiziranem modelu financiranja umetnosti in kulture, ki ne zasleduje projektne logike.

Sklepe v originalnem zapisu lahko najdete na tej povezavi, v slovenskem prevodu pa na tej povezavi.

Udeležbo slovenskih predstavnikov v članstvu Kooperative na forumu ter produkcijo in predstavitev del slovenskih ustvarjalcev, katerih dela so bila predstavljena na dogodku, je podprlo Ministrstvo za kulturo RS.

Deli