Asociacija za več neodvisne kulture tudi na RTV Slovenija

Nacionalni svet za kulturo, katerega član je tudi Jurij Krpan, sicer član upravnega odbora Društva Asociacija, je na seji obravnaval šest predlogov za imenovanje dveh članov v Svet RTV Slovenija ter za obdobje dveh let imenoval Igorja Prassla za področje avdiovizualnega sektorja, za področje kulture pa gledališkega in radijskega režiserja Aleša Novaka.

Jurij Krpan je pred sejo NSK opravil posvet o kandidaturah tudi s člani upravnega odbora društva Asociacija, ki so večinsko podprli kandidaturo Igorja Prassla kot kandidata Zveze društev slovenskih filmskih ustvarjalcev ter Iztoka Ilca, kandidata Društva književnih prevajalcev.

Upravni odbor društva Asociacija je bil skladen, da mora ob ustreznih in širokih kompetencah, ki jih zahteva delo člana Sveta RTV Slovenija, izbrani kandidat v svetu zastopati tudi nevladno kulturo – poklicne nevladne organizacije, samostojne ustvarjalke in delavke v kulturi. Če je odbor v obeh kandidatih za člana Sveta RTV Slovenija za področje avdiovizualnega sektorja prepoznal referenčna kandidata, ki bosta lahko ustrezno zastopala nevladno kulturo, je bil nabor kandidatov na področju kulture ob prepoznani visoki referenčnosti kandidatov v tem obziru bolj zamejen in odločitev društva tako dozdevno preprostejša.

Igorju Prasslu in Alešu Novaku, članoma Sveta RTV Slovenija za področji avdiovizualnega sektorja in kulture, pred začetkom opravljanja pomembne in odgovorne naloge v društvu čestitamo, želimo jima uspešno delo ter ju pozivamo, naj ju pri delu vodi skrb za uveljavitev pomena in vloge domače, tudi neodvisne kulture.

Deli