Dialog med MK in NVO v kulturi vzpostavljen

Delovna skupina za trajni dialog z nevladnimi organizacijami v kulturi se je 31. januarja 2023 prvikrat sestala s predstavniki Ministrstva za kulturo. Deset članska skupina, ki je sestavljena iz predstavnikov nevladnih organizacij in ministrstva, se je seznanila z načrtom dela Ministrstva za kulturo v letu 2023.

Skupino, ki jo sestavljajo Uroš Veber (Zavod Projekt Atol), Inga Remeta (Asociacija), dr. Tomaž Simetinger (ZKDS), Ines Kežman (Zavod Motovila), Petra Hazabent (Društvo Nagib), Mija Aleš (ZKDK) in Borut Pelko (Lokal Patriot) kot predstavniki NVO v kulturi ter Tjaša Pureber (Direktorat za razvoj kulturnih politik), dr. Sonja Kralj (Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje), Mihael Kelemina (svetovalec ministrice za NVO na področju kulture) kot predstavniki ministrstva, je uvodoma nagovoril državni sekretar mag. Marko Rusjan, ki je predstavil ključne naloge organa v letu 2023.

Osredotočil se je predvsem na predvidene zakonodajne spremembe, spremembe Nacionalnega programa za kulturo (NPK), osrednjega strateškega dokumenta za področje kulture, in pripadajočega akcijskega načrta, reforme razpisnih mehanizmov, reformo statusa samozaposlenih v kulturi, prenovo medijske zakonodaje in medijsko strategijo, ter nekatere investicijske projekte, kot so denimo investicijska dela v SNG Drami, zunanjem amfiteatru SNG Nova Gorica itn.

Člani delovne skupine so po uvodnem nagovoru izpostavili še nekaj ključnih tematik, o katerih bi želeli z organim voditi dialog, ki so mdr.:

  • sledenje zastavljenim ciljev/ prednostnim nalogam, ki so bile uvrščene v koalicijsko pogodbo;
  • ureditev področja sofinanciranja projektov nevladnih organizacij, ki delujejo v polju kulture, filma in drugih ustvarjalnih sektorjev, izbranih na razpisih EU;
  • inflacija, ki močno otežuje izvajanje projektov, saj se iz naslova draženja storitev, materialov, stroškov hladnega pogona in upravičenih pozivov za dvig stroškov dela v neodvisni kulturi soočamo s povečanimi finančnimi pritiski in težavami;
  • pomanjkanjem in neustrezno opremljenostjo prostorov, s katerimi upravljamo NVO in samozaposleni, ali jih uporabljamo.

Predstavniki ministrstva so v okviru srečanja izpostavili, da si želijo proaktivnega delovanja članov delovnih skupin ter čim več povratnih informacij. Člani pa bodo svoja vprašanja in predloge lahko podajali na sejah, ki bodo tematsko zasnovane. Podčrtali so še zavezo voditi odprti dialog z vsemi deležniki.

Deli