Mobilnost in mednarodno sodelovanje na dlani

Mobilnost v kulturi je ključnega pomena za zagotavljanje izmenjave znanj in dobrih praks ter kulturnim delavcem, umetnikom in umetnicam ter organizacijam omogoča okrepiti raznovrstnost priložnosti za izobraževanje, povezovanje ter razvoj lokalnih regij z mednarodnimi sodelovanji. V društvu Asociacija smo na podlagi vodnika za podporo mobilnosti na Balkanu, ki ga je izdala organizacija On the Move, pripravili pregled priložnosti, ki jih lahko koristite domači ustvarjalci v polju kulture.

Jeseni je izšel vodnik o možnostih podpore mobilnosti na področju Balkana, naslovljen Mobility Funding Guide for the Balkan Region, ki je namenjen kulturnim delavcem, delujočim v regiji. Vodnik je v sodelovanju z organizacijami in producenti iz regije, ki so dejavni na področju mobilnosti, pripravila organizacija On The Move. 

Zbornik, ki je v celoti dostopen na tej povezavi, je še eden v vrsti vodnikov, ki jih je izdala organizacija ter popisujejo raznovrstne oblike podpore mobilnosti v polju kulture v različnih regijah in državah. Vodnike tudi redno posodabljajo ter objavljajo spletni strani OnTheMove.

V društvu Asociacija pa smo se odločili pripraviti kratek sežetek vseh rednih priložnosti, ki jih lahko domači kulturni delavci in delavke koristite v času študija in ustvarjalne kariere. S sežetkom želimo dodatno okrepiti in olajšati vaš dostop do vseh priložnosti, ki omogočajo kulturne izmenjave v domačem in mednarodnem prostoru.

Na preglednem seznamu boste našli povezave do priložnosti, ki jih ponujajo mednarodne organizacije, regionalni organi, nacionalne institucije, lokalni organi, zasebne fundacije itd., ter sheme, ki podpirajo različne oblike mobilnosti, vključno z medsebojnimi srečanji, delavnicami, rezidencami, potovalnimi štipendijami, programi usposabljanja in priložnostmi za mreženje s ciljem podpreti sodelovanja, vzpostavljanja sodelovanj v obliki kulturnih produkcij ter strokovni razvoj in usposabljanja na različnih področjih kulture. Vse omogočajo krepitev zmogljivosti umetnikov in kulturnih delavcev v podporo internacionalizaciji umetniških in kulturnih praks in so ključen element kvalitetnega razvoja sektorja in njihovih deležnikov.  

Prispevek je del diseminacijskih aktivnosti večletnega delovnega programa On the Move, ki ga podpira Evropska unija.
Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni podpore vsebini, ki odraža le stališča avtorjev, in Komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih ta publikacija vsebuje.

Deli