10. let Kooperative: Odločno v smeri sklada za regionalno neodvisno kulturo

Foto: PolonaTorkar@Zagreb

Med 14. in 16. decembrom je v Zagrebu ob 10. obletnici delovanja regionalne platforme za kulturo Kooperativa potekal mednarodni forum z naslovom Od odpornosti k trajnosti: Gradnja kulturnih ekosistemov skozi regionalno sodelovanje, na katerem so umetniki, kulturni delavci ter odločevalci iz regije in sveta razmišljali o ugotovitvah, priložnostih in izzivih regionalnega sodelovanja v Jugovzhodni Evropi.

Foruma so se ob podpori Ministrstva za kulturo RS udeležili slovenski predstavniki nevladnih organizacij, ki delujejo v polju kulture, tudi predstavniki društva Asociacija, program foruma pa so pospremile tudi predstavitve umetniških del slovenskih ustvarjalcev.

Udeležence foruma sta v uvodu k prvemu dnevu programa nagovorili Diana Madunić, švedska veleposlanica na Hrvaškem, in Lilas Bernheim, prva svetovalka francoskega veleposlanika, ki sta podčrtali pomembno vlogo regionalnega sodelovanja, hkrati pa poudarili, da je kulturni dialog osrednjega pomena za spodbujanje in ohranjanje miru. Davor Mišković, predsednik upravnega odbora Kooperative, se je v svojem nagovoru osredotočil na lekcije, ki so se jih od ustanovitve v procesu prizadevanja za vzpostavitev regionalnega sklada za sodelovanje v polju neodvisne kulture naučili deležniki in članice Kooperative. Kot ugotavlja, so vsi uspehi in napake platformo naredili odporno, prepoznavno in vidno, največji kapital mreže pa so danes vsekakor tesna poznanstva, zaupanje in okrepljeno sodelovanje v regiji.

Priznanje prizadevanjem Kooperative, tudi v luči osrednje vloge, ki jo pri razvoju kulture v regiji in Evropi predstavljajo mednarodna sodelovanje, je v osrednjem govoru, ki ga je moderiral Ares Shporta, nekdanji član upravnega odbora Kooperative, danes del fundacije Lumbardhi, izrekla tudi Sneška Quaedvlieg-Mihailović, generalna sekretarka združenja Europa Nostra.

Različni načini organizacije in financiranja kulturnega sodelovanja so bili tema okrogle mize z naslovom Institucionalni okviri za regionalno kulturno sodelovanje. Na panelu, ki ga je vodila strokovna vodja in podpredsednica Asociacije Polona Torkar, sta sodelovali Alice de Prascau iz Francoskega inštituta in Fanny Bouquerel iz sklada Roberto Cimetta, tik pred začetkom pogovora pa je zaradi višjih okoliščin svoj prispevek k debati odpovedal Jiří Sýkora iz Višegrajskega sklada. Skozi pogovor smo se seznanili z različnimi pristopi, ki jih pri oblikovanju spodbud za mednarodno sodelovanje, ubirajo države, organizacije in drugi deležniki, dobrohotne učinke sodelovanja, ki tovrstne spodbude osmišljajo in tudi priložnosti za regionalna sodelovanja v okviru EU politik in mehanizmov. Med zaključki debate pa je bil eden od pomembnejših razumevanje, da je tudi v evropskem kontekstu vse bolj pomembno, celo nujno razumeti in tudi podpirati “različne Evrope”. 

Milica Pekić, ena od ustanoviteljic platforme Kooperativa, se je v svojem prispevku k forumu osredotočila na deset let sodelovanja in dosežkov Kooperative ter izpostavila, da čeprav regionalni sklad še ni bil ustanovljen, se je kljub temu ustvarila mreža trdnih družbenih odnosov, povezav, partnerstev in prijateljstev. V delavničnem delu prvega dne foruma so udeleženci razvijali različne možnosti ustanovitve in financiranja sklada.

Drugi dan foruma se je pričel s panelno razpravo z naslovom Na poti k odpornosti: Gradnja sodelovanja od spodaj navzgor, na kateri so sodelovale predstavnice treh mednarodnih in ene nacionalne mreže, ki se razlikujejo po svoji strukturi, sestavi in tematski usmeritvi. Ana Abramović, predstavnica mreže Clubture, je opisala, kaj je značilno za programe izmenjave in sodelovanja, ki jih izvajajo, ter njihov participativni postopek izbire projektov, v katerega so vključeni tako člani mreže kot prijavitelji. Carmen Dupont je občinstvu predstavila Fundaction – a living experiment, ki združuje organizacije, ki razdeljujejo sredstva v skupnosti aktivistov. Koordinatorica Kooperative Tihana Pupovac je predstavila nekaj težav, s katerimi se platforma sooča pri poskusu ustanovitve sklada za podporo umetniškega sodelovanja neodvisne produkcije v regiji, ki navkljub nestabilnosti programe izvaja že desetletje. Marie Le Sourd iz mreže On the Move kot pobudnice različnih dejavnosti, ki se osredotočajo na ohranjanje mobilnosti umetnikov in kulturnih delavcev, pa je spregovorila o negotovosti vseh, ki delujejo v kulturnem sektorju.

Drugi panel dneva, ki je potekal pod naslovom Kultura in razvoj: Mednarodna podpora regionalnemu sodelovanju, je postregel s prispevki predstavnic štirih mednarodnih skladov in organizacij. Spregovorile so Nataša Petrović iz Balkan Trust for Democracy, Mia Vukojević iz Rockefeller Brothers Fund, Marija Chorbeva-Penovska iz Goethe Instituta Severna Makedonija in Tanja Gavrilović iz Teatroskopa. Skozi pogovor, ki ga je vodila Tihana Pupovac, so udeleženci dodobra spoznali vlogo, ki jo pri spodbudah regionalnega sodelovanja, igrajo mednarodni skladi. 

Osrednji program foruma je zaključila odprta diskusija med nastopajočimi in udeleženci – vsi so bili skladni glede prihodnosti in korakov Kooperative, natančneje prizadevanja platforme je treba okrepiti, revidirati obstoječo idejo modela sklada ob upoštevanju prispevkov in ugotovitev foruma ter vztrajati pri zagovorniških aktivnostih za vzpostavitev sklada. Po desetih letih predanega dela za vzpostavitev sklada v partnerstvu z lokalnimi in nacionalnimi oblastmi bo Kooperativa ostala predana temu cilju, obenem pa bo vključila nove zaveznike, s katerimi lahko Kooperativa ponazori, da je regionalno sodelovanje v strateškem interesu.

Osrednji del foruma je – kot se za neodvisno kulturo spodobi – posremil tudi umetniški program. V vrsti predstavitev kulturnih produkcij članice iz širše regije Balkana so se ob podpori Ministrstva za kulturo RS v Zagrebu predstavili tudi domači ustvarjalci, in sicer je na predvečer foruma SCCA – Ljubljana v sodelovanju z Mamo in Dokufestom predstavila program kratkih filmov, forum pa je kronal nastop slovenskega skladatelja in instrumentalista Miha Šajine – Shekuze.

Udeležbo slovenskih predstavnikov v članstvu Kooperative na forumu ter produkcijo in predstavitev del slovenskih ustvarjalcev, katerih dela so bila predstavljena na dogodku, je podprlo Ministrstvo za kulturo RS.

Deli