Ustvarjalci po pandemiji od slabega k hujšemu

Konzorcij organizacij, ki izvaja projekt REG.Lab in katerega del je Asociacija, je v sredo, 28. decembra 2022, gostil spletno predstavitev raziskave “Od slabega k hujšemu II: Neodvisna kultura tri leta v pandemiji.” Osrednji namen raziskave, ki jo je v imenu konzorcija v sodelovanju Centra za empirične kulturne študije Jugovzhodne Evrope izvajala Kooperativa, regionalna platforma za kulturo, je bil raziskati in analizirati posledice, ki jih je pandemija novega koronavirusa povzročila neodvisnemu kulturnemu sektorju v JV Evropi. 

Četudi se raziskava ni osredotočala na posledice pandemije v Sloveniji, so rezultati raziskave povedni. Zaradi hude socialne in gospodarske krize, ki izhaja iz pandemije, se je neodvisni kulturni sektor znašel v posebni, njemu lastni krizi, ki sta jo zaznamovala destabilizacija ter upadanje podpore javnosti in deležnikov, vse to pa je povzročilo še nadaljnje poslabšanje delovnih pogojev v sektorju. 

Da bi dobili vpogled v izrazito specifične pogoje, v katerih neodvisna kultura v velikem delu Jugovzhodne Evrope deluje od pričetka pandemije, so raziskovalci ob njenem začetku ustvarjalce povabili k sodelovanju v spletni anketi, odzvalo pa se je 567 kulturnih delavcev. Leta 2022 je sledila še poglobljena analiza, ki je vključevala polstrukturirane intervjuje s 40 strokovnjaki iz Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Severne Makedonije in Kosova.

V raziskavi so bili obravnavani različni vidiki poklicnega in družbenega življenja tako na začetku pandemije kot v poznejših fazah. Udeleženci so v okviru raziskave razmišljali o svojih osebnih in poklicnih izkušnjah v opredeljenem obdobju, o zaznanih podpornih sistemih, razpoložljivih finančnih sredstih ali priložnostih, izvajanju in načrtovanju programov, razpoložljivih in vzpostavljenih načinih komunikacije, ovirah in prilagojenih praksah pri vsakdanjem delu. 

Rezultati so prikazali nekatere podobnosti in trende glede nadaljnje prekarizacije in deprofesionalizacije dela v kulturi ter pomanjkanje institucionalnih podpornih sistemov.

Celoten posnetek predstavitve je na voljo na tej povezavi

Program podpirajo Balkan Trust for Democracy, projekt German Marshall Fund Združenih držav Amerike in USAID, sofinancira pa ga Evropska unija v okviru javnega razpisa EACEA 39/2019 Projekti kulturnega sodelovanja na Zahodnem Balkanu “Krepitev kulturnega sodelovanja s kulturnimi in ustvarjalnimi industrijami na Zahodnem Balkanu ter njihove konkurenčnosti”. Razpis za zbiranje predlogov je v celoti financiran iz instrumenta za predpristopno pomoč (IPA II).

Deli