Asociacija v DZ: Stroka, transparentnost in ukrepi za krepitev NVO!

Foto: Asociacija@DZ

Društvo Asociacija se je udeležilo 6. nujne seje odbora za kulturo državnega zbora RS, ki je bila z zadevo »Dodeljevanje javnih sredstev kulturni eliti s področja umetnosti« sklicana na zahtevo poslanske skupine SDS, ki se je v besedilu in sklepih zahteve ob kulturi v splošnem še posebej osredotočila na domnevno problematično javno financiranje nevladnih organizacij ter podeljevanje statusa v javnem interesu. Seje se je v imenu društva udeležila strokovna vodja društva Polona Torkar.

Ministrica Asta Vrečko je sklic odbora označila za zlonameren: “Gre za diskreditacijo nevladnega sektorja, ki jo sklicatelji vršijo že vrsto let in se je manifestirala tudi v določenih dejanjih Ministrstva za kulturo pod prejšnjim vodstvom. Nevladne organizacije, samozaposleni v kulturi in sodobna umetnost so postali področje za izkoriščanje kulturnega boja in političnih obračunavanj. Že sam sklic seje, ki vsebuje dikcijo “kulturna elita”, je zavajajoč, neosnovan in žaljiv.”

Strokovna vodja Asociacije je na seji izpostavila, da se v društvu odločno zavzemamo za osrednjo vlogo stroke pri odločanju o vsebinskih zadevah v polju kulture ter sočasno izločitev vseh možnosti političnega vplivanja nanje. Spomnila je, da je bila v preteklem mandatu, ko je Ministrstvu za kulturo načelovala stranka SDS, stroka skozi vrsto sprememb državne ureditve sistematično odrivana iz procesov odločanja v polju kulture, večala pa se je moč političnega odločanja ali, če hočete, volja in presoja ministra. Škodljive posledice tega dejstva so danes jasno izpričane.

V društvu se hkrati odločno zavzemamo, da se vsi postopki vodijo transparentno ter v skladu z veljavnimi predpisi, pri čemer verjamemo in zaupamo v strokovnost visoke birokracije in uslužbencev ministrstva, da bodo postopke vodili ustrezno, dokler izkustvo ne priča o nasprotnem. Odbor smo tako spomnili na številne primere nepravilnosti v postopkih glede oddanih vlog ustvarjalcev in ustvarjalk za dodelitev statusa samozaposlenih v kulturi in pravice do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna, do katerih je prišlo v mandatu pretekle vlade, na katere smo opozarjali in ki jih je na našo pobudo ugotovil tudi Varuh človekovih pravic.

Odbor in predlagatelja smo opomnili, da je država je dolžna državljanom zagotavljati storitve, tudi kulturne dobrine v javnem interesu in pri tem ključno vlogo igrajo tudi nevladne organizacije, v javnem interesu ali ne, ki jih ali pa jih ne boste našli na seznamu sofinanciranih programov in projektov v javnem interesu. Nevladne organizacije v kulturi so bistvenega pomena za razvoj, mestoma celo obstoj umetniških disciplin v Republiki Sloveniji, so eden od pomembnejših dejavnikov popularizacije kulture, razvijanja občinstev, kulturno-umetnostne vzgoje, so tiste, ki nenazadnje ministrstvo dosledno opozarjajo na neenakosti v polju kulture ter so mdr. pripravile in v uveljavitev ministrstvu za kulturo že dolgo pred sejo odbora za kulturo poslale smernice za preprečevanje spolnega nasilja na področju kulture. Ministrstvo pa, tudi v času pretekle vlade, pri čemer v določeni meri pričakovano, saj smo lahko tudi sejo odbora brali prvenstveno kot nadaljevanje neustreznega odnosa do nevladnega sektorja nasploh in še posebej v kulturi, zaenkrat bolj malo ali pa nič.

Odbor za kulturo smo tako pozivali, naj sprejme sklepe, s katerimi bo ministrstvo pozvala k odpravi škode, ki je bila v preteklem mandatu prizadejana nevladni kulturi, pa naj gre za nevladne organizacije ali samozaposlene v kulturi, pa tudi kulturi na splošno in k takojšnji vzpostavitvi skupin za trajni dialog z NVO in samozaposlenimi v kulturi. Ministrstvo naj sprejme ukrepe, s katerimi bo okrepilo do sedaj nezadostno pomoč države sektorju in ustvarjalcem za okrevanje po pandemiji novega koronavirusa ter ukrepe in politike, s katerimi bo do nevladne kulturne naposled pristopala z ustrezno stopnjo razvojne naravnanosti, tako skozi revizijo vseh spornih odločitev v postopkih ocenjevanja vlog upravičencev do državnega sofinanciranja ali posebnih pravic iz naslova visokokakovostnega ustvarjalnega samostojnega dela v polju kulture, pripoznavanje pomembnosti podpore podpornih programov ter vzpostavitev ustreznega infrastrukturnega in podpornega okolja za krepitev razvoja kulture in nevladnih organizacij v kulturi.

Sejo odbora, na kateri ni bilo sprejetih sklepov, si v celoti lahko ogledate na tej povezavi.

Deli