Ob krepitvi vsebinskih mrež ključno tudi čezsektorsko delovanje NVO

V Društvu Asociacija smo se 6. septembra kot del Konzorcija vsebinskih mrež Slovenije udeležili srečanja z vrhom Ministrstva za javno upravo. Srečanja sta se med predstavniki ministrstva udeležila tudi ministrica Sanja Ajanović Hovnik in državni sekretar Jure Trbič, iz Kabineta predsednika vlade pa državni sekretarki Nataša Sax in Maksimilijana Polak. V imenu društva se je srečanja udeležila strokovna vodja Asociacije Polona Torkar.

Na srečanju, ki je potekalo v konstruktivnem vzdušju, smo predstavili predloge konzorcija ter opozorili na določene pomanjkljivost aktualne ureditve, ko gre za razvoj NVO po resorjih in položaj vsebinskih NVO mrež.

Ena od osrednjih tem srečanja sta bili sistemsko financiranje vsebinskih mrež, katerih financiranje po veljavni zakonodaji spada med naloge resornih ministrstev. Konzorcij je izpostavil, da se tovrstno financiranje nedosledno in praviloma ne izvaja ter ključno vlogo MJU vidi tudi na ravni kultiviranja razumevanja pomena ter načinov sodelovanja med državo in civilno družbo. Na ministrstvu so pojasnili, da se problema zavedajo, a so mnenja, da je odgovornost za financiranje vsebinskih mrež na posamičnih ministrstvih ustrezna rešitev. Ob tem so se zavezali, da bodo napravili pregled državnega financiranja NVO sektorja ter na njegovi podlagi pripravili merila za razpise NVO ter smernice za sodelovanje resorjev z nevladnim sektorjem. Ministrstva hkrati nameravajo spodbujati k aktivnemu vključevanji NVO v zakonodajne aktivnosti ter k ureditvi sistemskega financiranja vsebinskih mrež. Izpostavili so tako, da že preiskujejo možnosti, da bi vsako resorno ministrstvo v proračun organa umestilo proračunsko postavko za financiranje razvoja nevladnih organizacij.

Na ministrstvo smo naslovili vprašanje o dinamiki bodočih objav že uveljavljenih in dobro sprejetih razpisov za razvoj NVO, ki se financirajo iz Sklada za razvoj NVO. Ministrica je zbrane obvestila, da trenutno opravljajo analizo učinkovitosti preteklih razpisov MJU, kot je tisti za profesionalizacijo NVO, in obrazložili, da se zavzemajo za jasno definirane in kakovostne projekte z jasno določenimi cilji, ki dosegajo tudi predvidene učinke. Mnenja so, da se omenjeni razpis na tej ravni da zasnovati boljše ter njegovi objavi, če to uspe, ne nasprotujejo.

Obe strani sta izpostavili tudi pomembnost neposrednega dialoga, pri čemer je ministrstvo konzorcij obvestilo, da je na spletni strani javno objavilo seznam kontaktnih oseb za stike z NVO po pristojnih resorjih, do katerega lahko dostopate tudi prek te povezave. Na opozorilo predstavnikov konzorcija, da številne NVO na svoje predloge in pozive ne dobijo odgovora organa, ki ga naslavljajo, so predstavniki MJU predlagali za primere tovrstnih neodzivnosti vladnih resorjev vzpostaviti kontaktno točko, ki jo je konzorcij pozdravil. MJU je ob tem zbrane že vnaprej pozval, naj se kontaktna točka ne zlorablja, temveč uporablja skrbno ter ko je za to resnična in utemeljena podlaga.

Konzorcij je izpostavil še, da kot mreža vsebinskih mrež preči vsa področja ter naslavlja čez in več sektorska vprašanja. Ministrstvo so predstavniki tako pozvali, da ga kot horizontalno mrežo pripozna med NVO, ki spada pod resor MJU ter aktivno vključi v pripravo izhodišč nove strategije za razvoj nevladnega sektorja. Konzorcij je ob izpostavil pomembnost čezsektorskega zagovorništva ter ministrstvu predlagal, naj v skladu za NVO predvidi možnost financiranja čezsektorskih projektov in pobud.

Deli