Asociacija tudi na drugem srečanju NVO s predsednikom vlade

Predstavnike nevladnih organizacij so na drugem srečanju NVO s predsednikom vlade RS , ki je potekalo 29. julija in se ga je v imenu društva Asociacije udeležila vodja strokovne pisarne Polona Torkar, ob premierju, ministrico za javno upravo ter državnemu sekretarju MJU, nagovorili tudi predstavniki vseh ministrstev, ki so predstavili bistvene resorne prioritete v navezavi na vključevanje in sodelovanje s civilno družbo.

Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik je na srečanju napovedala, da bo ministrstvo v doglednem času pripravilo dva razpisa za NVO, ki bodo v skladu z učinki predhodnih razpisov bolj ciljno pripravljeni, tudi z obzirom na administrativne obremenitve NVO.

Predsednik vlade Robert Golob je v uvodnem nagovoru srečanja izpostavil, da se je v dnevih, ko so na Krasu pustošili požari, neizpodbitno izkazala družbena koristnost NVO ter solidarnost kot princip, po katerem delujejo. Izpostavil je tudi zavezo, da napake, da je delovno aktivno prebivalstvo država prezrla pri dodeljevanju energetskih vavčerjev, ne bodo ponovili.

Jure Trbič, državni sekretar Ministrstva za javno upravo, je izpostavil, da bo Svet za NVO, v katerega bodo vključeni državni sekretarji ministrstev, člane pa bosta imenovala tudi CNVOS in Slovenska filantropija, dvignjen na višji nivo, v sodelovanju z Ministrstvom za finance pa urejajo tudi že sistemsko financiranje vsebinskih mrež po resorjih.

Med predstavniki ministrstev kot pomembne za kulturo povzemamo besede državnega sekretarja Ministrstva za kulturo Marka Rusjana, ki je izpostavil, da so NVO temeljni kamen kulture ter na ministrstvu mdr. nameravajo že jeseni vzpostaviti dialog z NVO prek dialoških skupin, sodelovati z NVO pri pripravi glavnih strateških dokumentov ministrstva, odpreti nameravajo Resolucijo o nacionalnem programu za kulturo ter prenoviti in digitalizirati razpisne mehanizme.

Državni sekretar Službe vlade za regionalni razvoj Marko Koprivec pa je izpostavil, da se je sam vseskozi zavzemal za vlogo NVO v družbi, česar je v preteklem obdobju v političnem prostoru izrazito primanjkovalo. Na SVRK že dajejo in tudi še bodo predstavnikom NVO dajali velik pomen pri programiranju; v naslednji perspektivi je namreč predvidenih za 3,2 milijarde evrov finančnih naložb, NVO pa so pri teritorialnih in Interreg programih neposredne prijaviteljice. Povedal je še, da so se dogovorili, da bodo iz ostankov denarja pri Evropskem finančnem mehanizmu pol milijona evrov namenili za civilno družbo, razpis pa bo objavil CNVOS. Poudaril je, da so NVO vedno vabljene v procese SVRK, pri programiranju je namreč pomembno, da imenujejo predstavnik. V kratkem bo tako imenovan Odbor za spremljanje, v katerem bo predstavnik NVO, ki bo imenovan v skladu s postopkom CNVOS.

Srečanje se je sicer zaključilo s sprejetjem dveh sklepov, in sicer se bodo operativne podrobnosti v bodoče urejale po resorjih ter bo MJU operativno, strokovno in politično pomagalo uresničevati zaveze, ki jih je vlada dala NVO, na svoji spletni strani pa bodo objavili tudi kontaktne osebe ministrstev za sodelovanje z NVO.

Deli