Storjen prvi korak v smeri strokovnega odločanja o sofinanciranju v kulturi

Na 10. izredni seji Državnega zbora so 14. 7. 2022 poslanci sprejeli Zakon proti škodljivim ukrepom oblasti, v katerega je bila vključena tudi sprememba Zakona o debirokratizaciji, ki ob njegovem sprejetju povečala stopnjo političnega vpliva na odločanje o financiranju programov in projektov na področjih ustvarjalnosti in kulture.

Na tiskovni konferenci ob sprejemu zakona je Polona Torkar, strokovna vodja Asociacije, katere predloge in pripombe je predlagatelj zakona Inštitut prepoznal in vključil v omenjeni zakon, izpostavila, da smo v Asociaciji v preteklem mandatu opozarjali na vrsto škodljivih potez pretekle vlade, s katerimi je grobo posegla v procese odločanja na resorju kulture, pa naj gre za področje ustvarjalnosti, medijev ali druge.

Zakon, ki ga je vložil Inštitut 8. marec in s sprejetjem katerega bo odpravljena ena v vrsti omenjenih škodljivih potez, je v imenu društva pozdravila ter povedala, da ga v društvu berejo kot še en nujno korak zamejevanja političnega vpliva na odločanje v resorju kulture, ki mu morajo nujno slediti še drugi, najprvo uveljavitev novega Pravilnika o strokovnih komisijah, katerih člani bodo imenovani po transparentnih postopkih in bodo lahko odločali neodvisno ter z zahtevano strokovno integriteto.

Državni zbor je po izglasovanem vetu Državnega sveta o zakonu na 13. izredni seji 21. 7. 2022 odločal vnovič, ga vnovič potrdil ter posredoval v objavo Uradnemu listu RS.

Deli