DOGODEK: Povežimo kulturo in gospodarstvo s Certifikatom Kulturno podjetje

Društvo Asociacija vas vabi na predstavitev Certifikata Kulturno podjetje, ki bo v petek, 29. julija ob 11.00 v Galeriji Simulaker v Novem mestu.

Seznanili se boste lahko z mnogoterimi priložnostmi in učinki povezovanja kulture in gospodarstva v času, ko se podjetja vse bolj zavedajo tudi svoje družbene odgovornosti in jim tako kultura lahko nudi možnosti nasloviti številne in raznolike izzive.

Certifikat Kulturno podjetje omogoča s kulturnimi vsebinami vzpostaviti drugačne mehanizme za krepitev organizacijske kulture, motivacijo zaposlenih, rast ugleda delodajalca, krepitev blagovne znamke, prenos metod dela za inovativne rešitve ter druge cilje podjetja.

Nekatera so mnogo podjetjem že dobro poznana, na primer vizualna oprema poslovnih prostorov, poslovno darilo, nagrada za zaposlene, skrb za psihično in fizično zdravje zaposlenih. S certifikatom pa lahko odkrijejo še številne druge načine za razvoj preko kulturnih vsebin, ki so prilagojena posameznem podjetju.

S tem želimo podjetjem predstaviti pomen in mnogotere koristi kulture ter jih s certifikatom spodbuditi k vključevanju kulture v poslovno okolje tako zavoljo izboljšanja lastnega delovanja kot v podporo vzpostavitvi družbe, ki temelji na ciljih in vrednotah kulture, na spodbujanju ustvarjalnosti in s tem inovativnosti, razumevanju in vrednotenju družbenega razvoja, spodbujanju družbenih sprememb v smeri približevanja humanističnim idealom in še bi lahko naštevali. 

Srečanje je namenjeno podjetjem, nevladnim organizacijam, samozaposlenim v kulturi ter drugim zainteresiranim, ki jih zanima, kakšni so načini in učinki povezovanja kulture in gospodarstva ter postopek pridobitve certifikata.

TERMIN: petek, 29. julij 2022, od 11:00 do 13:00
TRAJANJE: 2 uri
KRAJ: Galerija Simulaker, Vrhovčeva ulica 1, Novo mesto
PREDAVATELJICA: Katja Pahor, Društvo humanistov Goriške

Vljudno vabljeni.

Projekt je del partnerske mreže Platforme Center za kreativnost. Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Deli