DOGODEK: Certifikat Kulturno podjetje tokrat predstavljamo v Kopru

S kulturo lahko ustvarimo boljšo prihodnost, zato vas v društvu Asociacija vabimo na predstavitev Certifikata Kulturno podjetje, ki bo v sredo, 27. julija ob 15.00 v Kulturno izobraževalnem društvu PiNA v Kopru, kjer se boste lahko seznanili z mnogoterimi priložnostmi in učinki povezovanja kulture in gospodarstva.

Certifikat Kulturno podjetje je nastal s ciljem podjetjem predstaviti pomen in koristi kulture ter jih spodbuditi k vključevanju kulture v poslovno okolje tako zavoljo izboljšanja lastnega delovanja kot v podporo vzpostavitvi družbe, ki temelji na ciljih in vrednotah kulture, na spodbujanju ustvarjalnosti in s tem inovativnosti, razumevanju in vrednotenju družbenega razvoja, spodbujanju družbenih sprememb v smeri približevanja humanističnim idealom in še bi lahko naštevali. 

V času, ko se podjetja vse bolj zavedajo tudi svoje družbene odgovornosti, jim kultura nudi možnosti nasloviti številne in raznolike izzive in omogoča s kulturnimi vsebinami vzpostaviti druge mehanizme za motivacijo zaposlenih, krepitev organizacijske kulture, rast ugleda delodajalca, krepitev blagovne znamke, prenos metod dela za inovativne rešitve ter druge cilje podjetja. Nekatera so mnogo podjetjem že dobro poznana, na primer vizualna oprema poslovnih prostorov, poslovno darilo, nagrada za zaposlene, skrb za psihično in fizično zdravje zaposlenih ter še številni drugi načini.

Srečanje je namenjeno podjetjem, nevladnim organizacijam, samozaposlenim v kulturi ter drugim zainteresiranim, ki jih zanima, kakšni so načini in učinki povezovanja kulture in gospodarstva ter postopek pridobitve certifikata.

TERMIN: sreda, 27. julij 2022, od 15:00 do 17:00
TRAJANJE: 2 uri
KRAJ: Kulturno izobraževalno društvo PiNA, Gortanov trg 15, Koper
PREDAVATELJICA: Katja Pahor, Društvo humanistov Goriške

Vljudno vabljeni.

Projekt je del partnerske mreže Platforme Center za kreativnost. Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Deli