Storjen prvi korak za trajni dialog države z NVO ter njihovo sistemsko financiranje

Društvo Asociacija, vsebinska mreža NVO na področju kulture, se je na vabilo predsednika vlade, dr. Roberta Goloba, v ponedeljek, 27. junija, udeležila prvega delovnega srečanja na Ministrstvu za javno upravo, na katerega so bile vabljene tudi druge vsebinske mreže in Konzorcija vsebinskih mrež NVO, CNVOS in iniciativa Glas ljudstva. Srečanja, katerega namen je bil vzpostaviti dialog z nevladnimi organizacijami, medsebojno sodelovanje in določiti skupne cilje, sta se v imenu Asociacije udeležili Inga Remeta, predsednica ter Polona Torkar, strokovna vodja društva.

Predstavnike nevladnih organizacij, ki se čez sektorsko ali resorno ter skladno z Zakonom o nevladnih organizacijah na nacionalni, regionalni ali več občinski ravni posvečajo dejavnosti informiranja, svetovanja, izobraževanja, zagovorništva, mreženja, promocije in podpore v korist vseh nevladnih organizacij iz istega vsebinskega področja na ravni svojega delovanja, so sprejeli predsednik vlade, dr, Robert Golob, Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik, vodja kabineta vlade Petra Škofic, sekretarka za povezovanje s civilno družbo iz vladnega kabineta Maksimiljana Polak in Jure Trbič, državni sekretar Ministrstva za javno upravo.

Kot osrednji točki in prioriteti srečanja sta bili izpostavljeni problem nedoslednega izvajanja Zakona o nevladnih organizacijah, predvsem ko gre za financiranje vsebinskih mrež ter mestoma celo povsem odsoten dialog države in posamičnih ministrstev z nevladnimi organizacijami.

Robert Golob je izpostavil, da se zaveda problema odsotnosti sistemskega financiranja večine na sestanku prisotnih organizacij, kot ga predvideva Zakon o NVO ter zatrdil, da je problem potrebno nasloviti nemudoma. Opozoril je, da analizo stanja proračuna vlada še preverja, tako da je po njegovo nemogoče z gotovostjo napovedovati, kako bo z realizacijo, a vendarle ocenil, da za izvajanje ZNOrg v celoti ni potrebno prav veliko sredstev in bi jih lahko umestili že v proračun za leto 2023. Opozoril pa je, da bo nemogoče vse težave rešiti naenkrat ter pozval, da skupaj določimo prioritete prednostnega reševanja.

Spregovoril je tudi, da se zaveda, da ima kontinuiran dialog s civilno družbo podlago v zakonodajnopravnem okviru države ter se zavezal, da bo prav vsako ministrstvo dialog s civilno družbo vršilo, pri čemer bo odločitev o obliki tovrstnega dialoga prepustil njim. Kot je dejal, vlada želi voditi kontinuiran dialog z NVO ter vzpostaviti platformo zanj, ki bo omogočala hitro odzivnost, vzporedno pa mora potekati tudi dialog z resornimi ministrstvi. Pomembno namreč je, tako Golob, da so sistemske in vsebinske NVO mreže ter ključni deležniki že v zgodnjih fazah priprave ukrepov in zakonodaje v proces aktivno vključene. Poudaril je tudi nujnost vzpostavitve vzajemnega zaupanje med NVO in državnim birokratskim aparatom.

Ministrica Ajanović Hovnik je dodala, da se morajo državni uslužbenci sodelovanja z NVO tudi še naučiti ter bodo veseli predlogov o različnih oblikah sodelovanja. Napovedala je, da bo nemudoma ministrstva pozvala, naj pripravijo sezname vsebinskih mrež in ključnih deležnikov NVO, s katerimi je potrebno voditi trajni dialog, prisotne pa pozvala, da sezname komentirajo, dopolnijo, dodajo pripombe. Posebej bo naslovila Ministrstvo za finance, ki ima v vseh ukrepih bistveno vlogo, saj, kot je izpostavil Goran Forbici, predstavnik CNVOS, je resor le redko odziven na pozive k dialogu. Ministrica je hkrati izpostavila zavedanje, da resorna ministrstva vse prepogosto kot razlog za neizvajanje ukrepov navajajo omenjeno ministrstvo.

Nadaljevala je z namero, da Resolucijo o normativni dejavnosti vlada dvigne na raven zakona ter doseže, da se jo dosledno upošteva, o procesu prihajajočega oblikovanja in sprejetja zdaj najverjetneje ločenih Strategij za razvoj NVO in prostovoljstva. V sklepnih besedah pa poudarila, da jo veseli, da smo se srečali na tem prvem, spoznavnem dialoškem srečanju ter napovedala prihodnjega.

V okviru dvournega srečanja so besedo dobili tudi vabljene vsebinske mreže, krovna mreža in iniciativa Glas Ljudstva. V imenu društva Asociacija je Inga Remeta izpostavila, da Asociacija kot vsebinska mreža za NVO na področju kulture in tudi članica Konzorcija vsebinskih mrež ob nastopu mandata nove vlade že dela, je s polno paro delala tudi v času pretekle in namerava prav tako intenzivno tudi v bodoče. Vsekakor bi bila sistemska finančna podpora, kot jo za vsebinske mreže predvideva ZNOrg pri tem izrednega pomena, a kot prvo in najbolj ključno prioriteto vidi dosledno in kontinuirano vršenje dialoga matičnih ter drugih, za kulturo prav tako pristojnih ministrstev z nevladnim sektorjem.  

Deli