Prijavi se na poletno šolo v Ohridu!

Regionalna platforma za kulturo Kooperativa v okviru projekta REG.Lab, katerega del je tudi društvo Asociacija in ki je namenjen krepitvi obstoječih in na novo nastajajočih mrež ter praks izmenjav znanja in veščin na področju zahodnega Balkana, vabi k prijavi na poletno šolo, ki bo letos pod naslovom ‘Liquid Frameworks, Solid Institutions – building participation from the bottom up.’ potekala v makedonskem mestu Ohrid.

Izobraževanje, ki bo potekalo med 19. in 23. septembrom 2022, se bo osredotočilo na demokratizacijo kulturne javne infrastrukture, participativno upravljanje, vodenje zagovorniških procesov kulturne politike, usmerjene v skupnost ter spoznavanje in izmenjavo dobrih praks civilno-javnih partnerstev v jugovzhodni Evropi.

Poletne šole v Ohridu se bodo udeležili udeleženci iz jugovzhodne Evrope in zahodnega Balkana (Albanija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Hrvaška, Grčija, Kosovo, Črna gora, Severna Makedonija, Romunija, Srbija, Slovenija) ter več kot dvajset regionalnih in mednarodnih strokovnjakov in predavateljev. Program bo združeval medsebojne delavnice, predavanja, predstavitve izkušenj, plenarna zasedanja, panelne razprave, diskusijske skupine, bralne skupine in delovne skupine. 

Prijave so odprte do 11. julija 2022, k prijavi pa so vabljeni kulturni delavci, raziskovalci, umetniki, kustosi, aktivisti, izobraževalci in drugi deležniki iz jugovzhodne Evrope.

Več o programu, pogojih in postopkih prijave na tej povezavi.

Poletna šola na Ohridu je del projekta “Regional Lab: LAB”, ki ga koordinira platforma Kooperativa in združuje mreže in kulturne centre iz šestih držav nekdanje jugoslovanske regije. Partner projekta je tudi Društvo Asociacija. 

Projekt REG.LAB sofinancira Evropska unija v okviru javnega razpisa Kultura za projekte sodelovanja s fokusom na Zahodni Balkan (EACEA 39/2019), ki je financiran iz Instrumenta za predpristopno pomoč (IPA II).

Deli