Za dober razpis je potreben dialog

Foto@Aksioma

Kot vsako leto se je tudi tokrat Asociacija odzvala na enoletne področne projektne razpise, saj gre za enega pomembnejših mehanizmov financiranja nevladnega sektorja v kulturi in umetnosti.

Ponovno opažamo velik manko dialoga, javnih razprav in drugih posvetov med  izvajalcem razpisa Ministrstvom za kulturo in deležniki: ustvarjalci , strokovna in zainteresirana javnost. Le z sodelovanjem vseh bi bili javni razpisi pripravljeni tako, da bi omogočili bolj učinkovito izpolnjevanje zastavljenih ciljev razpisa.

Menimo, da je vir mnogih problemov, s katerimi v Asociaciji že ves čas naslavljamo Ministrstvo za kulturo, manko dialoških mehanizmov, sodelovanja in usklajevanja. Ministrstvo bi se prek odprtega javnega  posveta z deležniki zlahka izognilo mnogim tehnično slabo zastavljenim kriterijem in zahtevam ter težavam, s katerimi se soočajo prijavitelji.

Najbolj zaskrbljujoča omejitev projektnih razpisov je, da je lahko prijavitelj koprodukcije le en partner »(izvršni producent) ), čeprav vsi partnerji delijo enako odgovornost glede izvedbe koprodukcijskega projekta«. To določilo namreč onemogoča zaželeno sodelovanje med javnimi zavodi in nevladnim sektorjem, ki jezapisano v strateških dokumentih. V primeru, da je prijavitelj javni zavod že prejel sredstva ministrstva, je koproducent NVO postavljen v neenakovreden položaj pri dostopu do virov financiranja svojih produkcij. Pomembna pomanjkljivost besedila razpisa je tudi neenakopravna obravnava slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah. Tudi v zamejstvu obstaja bogata kulturna produkcija katerih premiere in ponovitve morajo biti nediskriminatorno vključene v ta razpis.

Opažamo, da so na področju glasbenih umetnosti razpoložljiva sredstva nesorazmerna s produkcijskimi stroški, ki so povezani (ali nujni) za vsako večjo, bolj kvalitetno in odmevnejšo produkcijo. Ob tem predlagamo uvedbo pavšala za kritje nujnih splošnih stroškov za delovanje organizacije ali da se jasneje definirajo stroški v samem razpisu. Prav tako je neustrezno določen avtorski honorar za ustvarjalce.

Izpostavili smo še izreden pomen razpisa za mednarodno sodelovanje, katerega časovnica bi nujno morala sovpadati z enoletnimi projektnimi razpisi, da bi nevladne organizacije sploh lahko ustrezno načrtovale svoje delo in finance.

Celoten odziv si lahko preberete tu.

Deli