AKTUALNO: Odlok o prehajanju meja za kulturnike

Foto: Nada Žgank@Bunker

Zaradi novega porasta števila okuženih z boleznijo COVID-19 je Vlada RS tekom poletja sprejela nove ukrepe za preprečitev širjenja virusa z omejevanjem prehodov meja. Za mnoge producente v kulturi in umetnosti je to povzročilo zagato pri izvedbi zastavljenih programov v primeru, ko je bila vsebina vezana na goste in umetnike iz tujine, tj. iz držav, ki niso na zelenem seznamu.

V prispevku pojasnjujemo, kako lahko kljub odloku o prepovedi prehajanja meja organizacije na področju kulture pridobijo dovoljenja za prehod meja ustvarjalcev in ustvarjalk iz tujine.

Z julijem je stopil v veljavo tudi Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije, ki je bil s koncem avgusta dopolnjen z Odlokom o spremembah in dopolnitvi Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije.

V odloku je med drugim določeno, da se “osebi, ki vstopa v Republiko Slovenijo in ima stalno ali začasno prebivališče v državah, ki niso na seznamu epidemiološko varnih držav ali administrativnih enot držav iz četrtega odstavka tega člena, ali prihaja iz teh držav, zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 odredi karantena za obdobje 14 dni.” Ta določba predstavlja težavo za vse producente, ki tovrstne določbe niso predvideli pri zasnovi projekta ali pri nakupu letalskih vozovnic idr. in imajo predvideno sodelovanje z umetniki in umetnicami, ki prihajajo iz držav na rdečem ali rumenem seznamu.

Ker pa so rezervacije že izvedene, letalske karte plačane, programski listi natisnjeni itd., lahko v tem primeru velja izjema iz 10. člena odloka, ki določa da se prejšnji člen ne uporablja za “/…/8. osebo, ki zagotavlja storitve, za katere ji je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo, in bi lahko, zaradi neizvajanja teh storitev, zaradi odreditve karantene prišlo do večje družbene ali gospodarske škode;/…/”. V skladu s tem členom in po izkušnjah naših članov lahko organizator_ica na Ministrstvo za kulturo poda prošnjo za potrdilo, kjer navede vse potrebne podatke o osebi, ki bo prehajala mejo, razloge oz. njen pomen za izvedbo predvidenih programov, ki utemeljuje gospodarsko škodo v primeru, da oseba ne pride po predhodno predvidenem planu, in vse okoliščine potovanja.

Na Ministrstvu za kulturo so odgovorili, da izdajajo tovrstna potrdila, če so v posameznem primeru ugotovljeni vsi potrebni pogoji za izdajo.  Izdano potrdilo ministrstva organizacija posreduje potujočemu_i ustvarjalcu_ki, da ga ob osebnemu dokumentu predloži na meji.

Hkrati pa je potrebno upoštevati, da je v odloku zapisano tudi, da mora osebe ob tovrstnem potrdilu ob prehodu meje predložiti še negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), »ki ni starejši od 36 ur in je bil opravljen v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja ali v organizaciji oziroma pri posamezniku, ki ju je pooblastil Nacionalni inštitut za javno zdravje.«

Deli