Pobuda Varuhu človekovih pravic v zvezi s statusi

Od junija naprej se na društvo Asociacija obračajo ustvarjalci in ustvarjalke na področju kulture zaradi nenavadno dolgih postopkov za dodelitev statusa samozaposlenih v kulturi in pravice do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna.

V društvu Asociacija tako že tri mesece spremljamo in opozarjamo na nepravilnosti v postopkih Ministrstva za kulturo glede izdaje odločb samozaposlenim v kulturi in na finančne posledice, ki jih bodo zaradi tega nosili prijavitelji. Ker se kljub pozivom situacija ni spremenila, smo se vmes obrnili tudi na Varuha človekovih pravic.

V juniji smo v društvu Asociacija začeli prejemati klice in e-mail sporočila več posameznikov in posameznic, da so vlogo za vpis v razvid samozaposlenih v kulturi in za pravice do plačila prispevkov podali že aprila ali prej in da odločbe še niso prejeli oziroma so prejeli informacijo, da so status pridobili ter da naj ministrstvu, ki vodi postopke, javijo datum, s katerim želijo biti vpisani v razvid. Večje število jih je kot datum vpisa navedlo 01. 07. 2020, odločbe pa v začetku julija vseeno niso prejeli. V društvu Asociacija smo zato v juliju na Ministrstvo za kulturo naslovili poziv, naj pričnejo vse postopke glede samozaposlenih pospešeno voditi naprej. Odgovora z ministrstva do 02. 09. 2020 nismo prejeli.

Četudi so nekateri posamezniki_ce naknadno prejeli odločbo, da so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi, pa je bila slednja datirani kar mesec pred datumom pošiljanja, kar je za prejemnike povzročilo nadaljnje administrativne zaplete. V Asociaciji ocenjujemo, da so bila kršena določila Zakona o splošnem upravnem postopku. Z izdajo odločb pa je bila povezana še druga in pomembnejša težava, in sicer da prejemniki odločb o vpisu v razvid niso prejeli odločbe o dodelitvi pravice do plačila prispevkov. Tudi to je v neskladju z zakonodajo, saj je v petem (5) odstavku 11. člena Uredbe o samozaposlenih v kulturi jasno zapisno, da naj bi minister o obeh zadevah odločal hkrati. Kršitev tega določila je povzročila nadaljnji zaplet, saj so bili posamezniki zdaj vpisani v razvid, hkrati pa niso imeli dokončne potrditve o tem, ali jim je bila dodeljena pravica do plačila prispevkov. Zaplet je povzročil, da so si nekateri morali prispevke plačati sami, kar pa številne v že tako zaostreni situaciji na področju kulture potiska v izjemno težak položaj.

Zaradi opisane situacije, kjer je po našem prepričanju prišlo do kršitev vsaj dveh zakonskih določil, smo na Varuha človekovih pravic naslovili pobudo za preučitev opisanega dogajanja na Ministrstvu za kulturo. Postopki pri varuhu še potekajo, vsekakor pa se bomo o dogajanju še naprej informirali tudi v Asociaciji in nadaljevali z zagovorniškimi aktivnostmi.

Deli