AKTUALNO: Omejitve kulturnih prireditev

Ker se število okužb s koronavirusom povečuje, je Vlada RS z odloki ponovno pričela urejati zbiranje oseb na prostem in v zaprtih prostorih.

V tem prispevku bomo sledili aktualni situaciji glede zbiranja oseb in vas sproti obveščali o stanju in morebitnih postopkih, ki jih morate kot organizatorji kulturnih prireditev upoštevati, da lahko izvajate vaše aktivnosti.

(prispevek smo nazadnje posodobili 10.7.2020)

Vlada je nedavno sprejela Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji. Ta je stopil v veljavo 30. junija 2020 in je začasno prepovedoval zbiranje več kot 50 oseb. Nato je 8. julija Vlada sprejela nov odlok, s katerim je uveljavila prepoved zbiranja več kot 10 ljudi, a ob tem veljajo izjeme, ki so pomembne tudi za kulturne prireditve.

Z odlokom je prepovedano vsakršno zbiranje ljudi nad 10 oseb in zbiranje, kjer ni možno zagotoviti minimalnega stika med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

S spremembo odloka morajo organizatorji razlikovati 3 nivoje ukrepov glede na število udeležencev na dogodku.

Če organizirate dogodek z do 10 osebami je potrebno upoštevati priporočila in navodila NIJZ, ki so dostopna na spletni strani NIJZ.

Če bo na dogodku prisotnih med 10 in 50 ljudi, je to dovoljeno le, če bo organizator razpolagal s seznamom prisotnih. Seznam mora vsebovati ime, priimek, natančen naslov in telefonsko številko udeležencev. Hraniti ga mora mesec dni in ga nato uničiti.

Organizirana javna prireditev pa lahko gosti tudi do 500 udeležencev (brez nastopajočih) pod pogojem, da je organizator prireditve pridobil pozitivno mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za tako prireditev. Organizator take javne prireditve mora v skladu z odlokom pridobiti oziroma vlogi za izdajo dovoljenja priložiti tudi pozitivno mnenje NIJZ. Elektronska vloga za pridobitev mnenja o načrtovanem zbiranju je dostopna na naslednji povezavi: https://anketa.nijz.si/vloga-mnenje. Pred pregledom vloge za izdajo mnenja je potrebno plačilo v višini 30 eur. V kolikor vloge v elektronski obliki ne morete oddati, jo lahko skupaj z dokazilom o izvedenem plačilu oddate preko elektronske pošte na naslov: info@nijz.si. Vloga v word obliki je dostopna na tej povezavi.

Zakon o javnih zbiranjih določa, da je javna prireditev vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izvajanja kulturne, športne, zabavne, izobraževalne, verske ali druge aktivnosti, tako da je udeležba brezpogojno ali pod določenimi pogoji dovoljena vsakomur. Zakon o javnih zbiranjih določa, da se za javne prireditve ne štejejo npr. verski obredi, svečanosti ob rojstvu in poroki, pogrebne, sprevode in druge žalne slovesnosti, kongresi, občni zbori in drugi zbori, ki predstavljajo način dela državnih organov, organov lokalnih skupnosti, političnih strank, sindikatov, spontani ulični nastopi idr.

Na podlagi Zakona o javnih zbiranjih je treba vsako javno prireditev oziroma shod prijaviti pristojni policijski postaji najmanj 5 dni pred dnevom prireditve (najmanj 3 dni pred dnevom shoda) oziroma si zanjo pridobiti dovoljenje upravne enote najmanj 10 dni pred dnevom prireditve (najmanj 7 dni pred dnevom shoda). Več o tem si lahko preberete v prispevku Organizacija javne prireditve, objavljenim na spletni strani Asociacije. Na podlagi 3. člena Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji pa je treba pri pristojni policijski postaji prijaviti tudi javne prireditve iz 12. člena Zakona o javnih zbiranjih, za katere sicer prijava ni potrebna (npr. kinematografi, gledališča, opera).

Pomembno je še, da se vlogo za pridobitev pozitivnega mnenja NIJZ odda pravočasno, tj. vsaj dva tedna pred izvedbo dogodka.

Deli