PKP 4: Ponovimo – kultura rabi ukrepe

Foto: Nada Žgank@Alkatraz

Vlada je nedavno sprejela tako imenovani četrti proti korona paket pomoči. V njem se podaljšujejo nekateri od ukrepov iz tretjega paketa, predvsem pa ponovno manjkajo specifični ukrepi za področje kulture.

Kot smo v Asociaciji večkrat poudarili, je kultura zaradi COVID-19 eno najbolj prizadetih področji, s tega vidika pa bi po vzoru pomoči za turizem, pa tudi šport in nekatere druge sektorje, specifične ukrepe morali oblikovati tudi za kulturo.

Vladi, poslancem pa tudi ministrstvu za kulturo zato ponovno sporočamo; potrebujemo vavčerje za kulturo, saj se bo s tem stimuliralo potrošnjo za kulturo, ki je upadla tako zavoljo konkretnih ukrepov prepovedi zbiranja, kar onemogoča izvajanje prireditev v enakem obsegu kot pred pojavom virusa, kot zavoljo obetajoče se finančne krize.

Prav tako ponovno predlagamo tudi uvedbo temeljnega mesečnega dohodka, ki se je v prvem valu izkazal za pravilen mehanizem, ki ga je koristilo tudi veliko samozaposlenih v kulturi. Kot komplementaren predlagamo tudi ukrep finančnih spodbud oziroma mehanizma, podobnega delovnim štipendijam, s čimer bi neposredno zagotavljali kontinuiteto kulturno umetniške produkcije.

Predlagamo tudi sklad z nepovratnimi sredstvi, saj je sedaj tudi že iz prakse jasno, da bo prihajalo do posameznih situacij, ko organizacije s področja kulture ne bodo mogle nadomestiti izpada zavoljo specifičnih situacij z rezervacijo letov, hotelov in podobnih aktivnosti. Naposled predlagamo tudi vrednotnice za kulturne prireditve, ki državo zares nič ne stanejo, precej pa bi olajšale likvidnostno vprašanje posameznih organizacij s področja kulture.

Celoten odziv Asociacije je dosegljiv na tej povezavi.

Deli