Vabilo: Poletna šola kulturnega menedžmenta

Poletna šola kulturnega menedžmenta (PŠKM ) se je v petih letih uveljavila kot standardni program poletnega dogajanja v okviru Univerze v Ljubljani. Gre za priznan interdisciplinarni projekt, ki posreduje sveža znanja in odpira nove teme. Letos je poletna šola posvečena tematiki kreativnih industrij na področju kulture, gospodarstva in širših družbenih dejavnosti, potekala pa bo od 1. do 5 julija. 

Društvo Asociacija se kot partner pridružuje projektu PŠKM 2019 in v tem okviru organizira delavnico ter sodeluje na predstavitvi primerov dobrih praks.

Poletna šola kulturnega menedžmenta je nastala že leta 2014, in sicer kot produkt pobude na okrogli mizi Sveta za umetnost »Umetnost in kultura kot ekonomski razvojni most povezovanja znotraj Univerze v Ljubljani«. Svet za umetnost, ki želi s svojim delovanjem povezati vse akademije in fakultete kot »producentke« umetniške teorije in prakse, je tako v akademskem študijskem letu 2014/2015 organiziral serijo okroglih miz in predstavitev umetniških praks ter poletno šolo, ki bo tako letos praznovala mali jubilej: 5 obletnico delovanja.

PŠKM 2019 bo trajala 5 dni, od ponedeljka (1. julija) do petka (5. julija), nanjo pa se je mogoče prijaviti na tej povezavi. Program bo celodneven, vključno z nekaterimi večernimi prireditvami. Ponedeljek bo posvečen letošnji glavni temi – kreativnim kulturnim industrijam, torek podjetniški delavnici, sreda teoretskim in praktičnim temam, četrtek strokovni ekskurziji v tujino (Avstrija) ter petek predstavitvi projektov udeležencev in zaključni svečanosti v Narodni galeriji. Organizatorji poletne šole dajo velik poudarek na pravem razmerju teorije in prakse, zato lahko pričakujete tako akademska predavanja ter seminarje, kot  tudi praktične delavnice na področju menedžmenta in podjetništva v kulturi. Glavni program poletne šole je v celoti bolj natančno opisan in razdelan na tej povezavi, vzporedni program pa na tej povezavi.

Tematsko se letošnja poletna šola posveča kreativnim industrijam. Gre za področje, ki je na širšem evropskem prostoru prisotno že od devetdesetih let. Evropska unija ta koncept v svojih strateških dokumentih sistematično uporablja zadnjih deset let, v lokalnem kontekstu pa postane del politične agende pred osmimi leti (Kulturne in kreativne industrije po slovensko, MK, 2011). Ta koncept najdemo tudi denimo v predlogu uredbe o vzpostavitvi načrta za prihodnji program Ustvarjalna Evropa (2021-2027) in v Resoluciji o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017.

Koncept kreativnih industrij, kot zapišejo organizatorji, »poudarja kreativna in razvojna razmerja med ekonomijo ter kulturo, umetnostjo in biznisom«. Kulturne in kreativne industrije moramo razumeti kot del »mrežne ter kreativne ekonomije, nosilno platformo novih idej, kreativnosti, inovativnosti in produktivnosti«.

Glavni vsebinski poudarki programa letošnje poletne šole so: kreativna kulturna industrija (KKI) in nova ekonomija, tuje ter domače izkušnje kulturnega menedžmenta na področju KKI (Avstrija), podjetniški podjemi na področju KKI in izbrane strokovne teme s področja KKI. Več o letošnji programski usmeritvi si lahko preberete na tej povezavi.

Programu PŠKM 2019 bo aktivno soustvarjala tudi Asociacija. V partnerstvu s PŠKM 2019 namreč v sredo, 3 julija, organiziramo zadnjo delavnico v okviru projekta Servis za ustvarjalce z naslovom Avtorske pravice za ustvarjalce. Na delavnico, ki jo bo vodila odvetnica in priznana strokovnjakinja s področja avtorskih pravic Urša Chitrakar, se lahko prijavite tudi v primeru, če se ne boste udeležili celotne poletne šole (več na tej povezavi). Poleg tega pa Društvo Asociacija sodeluje tudi na predstavitvi treh primerov dobrih praks kulturnih podjetnikov s področja KKI, ki bo potekala v torek, 2. julija.

EF-banner-prva-stran

Deli