Asociacija z novo vizualno podobo

Foto: @Asociacija
Foto: @Asociacija

Društvo Asociacija z veseljem predstavlja osveženo vizualno podobo, katere ključni deli so nov logotip, prenovljena spletna stran ter integrirano elektronsko glasilo Kulturosfera.

Vizualna podoba gre z roko v roki z ambicioznimi načrti Asociacije, da se še naprej razvijamo v vodilno servisno-zagovorniško mrežo nevladnih organizacij v kulturi, krepimo celoten sektor neodvisne kulture za učinkovitejše soočenje s sodobnimi izzivi ter ga odpiramo novim priložnostim za medsektorsko sodelovanje.

Novo spletno stran smo poskušali prilagoditi našim primarnim uporabnikom – nevladnim organizacijam in samostojnim ustvarjalcem, ki lahko pod omenjenima oznakama najdejo vse ključne zagovorniške in servisne informacije.

Delo Asociacije se primarno giblje v polju kulturne politike, kjer delujemo na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni.

Da se lahko uspešno soočamo z izzivi kulturnega sektorja in krepimo mrežo, se intenzivno ukvarjamo z usposabljanji, raziskavami in medsektorskim povezovanjem.

Seveda pa pri tem ne pozabljamo na informiranje najširše javnosti, ki lahko do ključnih informacij o našem delovanju pride prek naročila brezplačne elektronske publikacije Kulturosfera, ki vsako prvo sredo v mesecu ponuja sveže poglede na aktualno kulturno-politično dogajanje.

Veselimo se, da vsako leto znova povečujemo našo kulturniško družino, saj naša primarna skrb ostaja tesna povezanost z našimi člani ter skrb za dobrobit celotnega sektorja. Prepričani smo, da skupaj zmoremo več. Veseli nas, da nam še naprej zaupate.

Novo vizualno podobo je za Asociacijo oblikoval Ajdin Bašić, fotografije na spletni strani pa so prispevali naši člani.

Deli