Odziv na nov pravilnik o strokovnih komisijah

Ministrstvo za kulturo je objavilo predlog, s katero spreminja Pravilnik o strokovnih komisijah. Največja novost je uvedba stalne komisije za samozaposlene, ki bi jo sestavljali člani iz različnih ustvarjalnih področji.

Na predlog se je v sklopu javne razprave odzvala tudi Asociacija.

Glede na predlog ministrstva, da omogoči več komisij na posameznem področju (denimo dve komisiji za intermedije itn.) z namenom, da imajo programi javnih zavodov ocenjevalce, ki se nanje bolj spoznajo, smo ministrstvu predlagali, da podobno naredijo tudi za samozaposlene in nevladne organizacije v kulturi.

Predlagali smo jim, da bi imeli večino v komisijah, ki odločajo o vlogah prijaviteljev iz nevladnih organizacij strokovnjaki s poznavanjem dela v nevladnem sektorju v kulturi. Predlagamo tudi, da je vsaj en član komisij, ki odločajo o programih javnih zavodov, iz vrst strokovnjakov s poznavanjem dela nevladnih organizacij in samozaposlenih, saj menimo, da bomo tako lahko zagotavljali odprtost javnih institucij, ki morajo skladno s strateškimi dokumenti zagotavljati sodelovanje med nevladnim sektorjem in javnimi zavodi v kulturi.

Celoten seznam komentarjev, predologov in pripomb si lahko ogledate na tej povezavi.

Deli