ZA podvojitev EU proračuna za kulturo

Asociacija se kot članica organizacije Culture Action Europe pridružuje pozivom k podpori predloga Evropskega parlamenta, da se v prihodnjem finančnem obdobju 2021-2027 sredstva za proračun programa Ustvarjalna Evropa, programa EU za kulturni in ustvarjalni sektor, podvojijo iz 1.4 milijarde na 2.8 milijardi evrov.

Ustvarjalna Evropa (Creative Europe) je nadnacionalni program Evropske unije, ki se že izvaja v obdobju 2014–2020 in je namenjen promociji evropskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, spodbujanju čezmejnega sodelovanja in povečanju njihovega prispevka k rasti in novim delovnim mestom, podvojitev proračuna pa bi vsekakor pomenila obogatitev kulturne produkcije in krepitev vrednot, ki jih prinaša kultura.

Preberite več

Subvencionirano čakanje na delo tudi za NVO

Asociacija je 17. marca 2020 Vlado RS ob sestavi predloga Zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače opozorila, da med upravičence umesti tudi nevladne organizacije.

Kulturne ustanove so bile prve, ki so se zaprle zaradi nastalih razmer, kar pomeni, da so se samozaposleni v kulturi in nevladne organizacije znašli v nezavidljivem položaju, brez dela in sredstev.

Preberite več

Pomoč za samozaposlene naj bo hitra in učinkovita

Vlada RS je pripravila predlog t.i. proti korona paketa, kjer bodo pomoči deležni posamezniki, podjetja in samozaposleni. Predlagani zakon gre v pravo smer, a še vedno ostaja nekaj pomembnejših dopolnil, zato, da bodo določbe bolj življenjske.

V odzivu društva Asociacija, ki se mu s podpisi pridružujejo tudi druga krovna združenja v kulturi, zato opozarjamo, da je potrebno zakon dopolniti po načelih (1) debirokratizacije, (2) utilitarnosti in (3) zaupanja.

Preberite več

Kulturniki Vlado pozivamo k enakopravni obravnavi

KAJ PRIČAKUJEMO? (1) enakopravno obravnavo ustvarjalk in ustvarjalcev z drugimi delavci (2) enakopravno obravnavo nevladnih organizacij z ostalimi delodajalci. Poskrbimo, da bo kultura živela tudi po pandemiji!

Vlada je v torek 24.3.2020 predstavila smernice za protikrizne ukrepe, s katerimi se odziva na nastalo situacijo zavoljo epidemije s koronavirusom SARS-CoV-2. Predlagani ukrepi gredo sicer v pravo smer, vseeno pa je veliko odvisno od tega, kako se bo smernice konkretiziralo. Kulturniki smo se zato ponovno združili in Vlado pozvali k enakopravni obravnavi. V nadaljevanju prilagamo odziv v celoti. V njem več kot trideset krovnih združenj na področju kulture Vlado poziva k enakopravni obravnavi vseh ustvarjalk in ustvarjalcev, k enakopravni obravnavi nevladnega sektorja in k oblikovanju ukrepov, s katerimi bo kulturnemu sektorju, ki je v danih razmerah med najbolj prizadetimi, omogočeno, da bo iz krize lahko prišel s čim manj posledicami.

Preberite več

Pogosta vprašanja: Neodvisna kultura v času epidemije

Z razglasitvijo epidemije so se številne ustvarjalke in ustvarjalci ter nevladne organizacije na področju kulture znašli v stiski. Z ustavitvijo javnega življenja mnoge obveznosti ostajajo, med tem ko so ustaljeni načini izpolnjevanja le-teh onemogočeni ali zelo oteženi. Za lažje obvladanje kriznih razmer in informiranje o razvoju dogodkov bomo na tej povezavi objavljali odgovore na pogosta vprašanja.

V primeru, da med njimi ne najdete odgovora na vaše vprašanje, nam pišite na info@asociacija.si in skušali bomo poiskati odgovor.

Preberite več

Potrebujemo interventni zakon za kulturo

Z razglasitvijo epidemije se je stanje na področju kulture še dodatno radikaliziralo in ob napovedih, da bodo takšne razmere trajale več tednov ali celo mesecev, se je večina samostojnih ustvarjalcev in nevladnih organizacij znašlo v izjemno težkem položaju.

Medtem ko Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo že sprejema interventni zakon s katerim bo pomagalo podjetjem, pozivamo, da enako stori tudi Ministrstvo za kulturo in z ustreznimi ukrepi prepreči kolaps kulturnega sektorja. Na odločevalce smo zato naslovili še eno javno pismo, kjer konkretiziramo ukrepe s katerimi je možno zajeziti negativni val.

Preberite več

COVID-19: Tudi kultura potrebuje ukrepe!

V društvu Asociacija z zaskrbljenostjo spremljamo razvoj situacije glede koronavirusa COVID-19, ki bo imel posledice za številne sektorje, med drugim bo zelo velik vpliv tudi na področje kulture.

Svet za nacionalno varnost je namreč sprejel ukrep s katerim prepoveduje izvajanja javnih dogodkov v zaprtih prostorih, kjer se pričakuje več kot 100 obiskovalcev, kar na področju kulture pomeni, da se je pričel plaz odpovedi predstav, odprtji razstav, razprav, branj in drugih kulturnih dogodkov. Ker slednje pomeni velik izpad dohodka predvsem za samostojne ustvarjalce pa tudi za nevladne organizacije in ostale producente kulture, smo na Vlado RS in Ministrstvo za kulturo RS naslovili javno pismo, ki ga v nadaljevanju objavljamo v celoti.

Preberite več

Dobre prakse NVO v kulturi: Mesto žensk

Foto@Mesto žensk

Mesto žensk je z lanskim festivalom praznovalo 25. letnico svojega delovanja. Letošnje leto začenjajo s številnimi evropskimi projekti. Med njimi je tudi projekt Women on Women.

S programsko vodjo Mesta žensk Tejo Reba smo se pogovarjali o razsežnostih projekta, vidnosti žensk v kulturi ter opolnomočenju žensk z migrantskim ozadjem skozi plačano delo v umetnosti.

Preberite več

Obveznosti, možnosti in priložnosti za ustvarjalce

V okviru razpisa Centra za kreativnost je Asociacija prijavila projekt „Obveznosti, možnosti in priložnosti za ustvarjalce“, ki smo ga zasnovali kot serijo devetih delavnic.

Namen projekta je ustvarjalke in ustvarjalce opolnomočiti z znanjem na administrativnem nivoju, poleg tega pa smo zasnovali tudi nekatere vsebine s posebnim ozirom krepitve znanj za prodor na trgu.

V prijavi smo upoštevali tudi potrebo po decentralizaciji in v ta namen bomo delavnice poleg Ljubljane, izvedli še v Mariboru in Kopru. Tako bomo znanje in veščine prenesli tudi v vzhodno in zahodno regijo Slovenije ter s tem opolnomočili ustvarjalce tudi drugod po Sloveniji.

Delavnice so odprtega tipa in načeloma omejene na do 50 prijaviteljev, razen pri delavnicah, ki jih bo izvajala mag. Mojca Jovič, kjer so delavnice omejene na 16 prijaviteljev, saj gre za kompleksnejše teme, ki jih predavateljica naslovi tudi skozi bolj personaliziran pristop.

Do konca leta bo izvedenih 9 delavnic in sicer:

1. Avtorske pravice za akterje na področju KKI (odvetnica mag. Urše Chitrikar)

2. Računovodstvo in davki za ustvarjalce s področja kulture (dr. Urh Vele)

3. Pomen zagovorništva za dolgoročni strateški preboj akterjev s področja KKI (Tomaž Zaniuk)

4. Povezovanje kulture in gospodarstva (mag. Urška jež)

5. Kultura za gospodarstvo (mag. Urška jež)

6. Uvod v poslovne modele za ustvarjalce s področja KKS (mag. Mojca Jovič)

7. Pogajanja v poslovnem svetu in oblikovanje končne cene produkta (mag. Mojca Jovič)

8. Uspešno komuniciranje produktov, vizij in idej. (mag. Mojca Jovič)

9. Razpisne priložnosti s področja KKI (Tomaž Zaniuk)

Začetek in konec projekta: 1.2.2020 – 31.12.2020

Kontaktni osebi: Maruša Golob (marusa.golob [at] asociacija.si) in Tadej Meserko (tadej.meserko [at] asociacija.si)

Projekt Obveznosti, možnosti in priložnosti za ustvarjalce je del partnerske mreže Platforme Center za kreativnost. Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.