ZA podvojitev EU proračuna za kulturo

Asociacija se kot članica organizacije Culture Action Europe pridružuje pozivom k podpori predloga Evropskega parlamenta, da se v prihodnjem finančnem obdobju 2021-2027 sredstva za proračun programa Ustvarjalna Evropa, programa EU za kulturni in ustvarjalni sektor, podvojijo iz 1.4 milijarde na 2.8 milijardi evrov.

Ustvarjalna Evropa (Creative Europe) je nadnacionalni program Evropske unije, ki se že izvaja v obdobju 2014–2020 in je namenjen promociji evropskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, spodbujanju čezmejnega sodelovanja in povečanju njihovega prispevka k rasti in novim delovnim mestom, podvojitev proračuna pa bi vsekakor pomenila obogatitev kulturne produkcije in krepitev vrednot, ki jih prinaša kultura.

Na podlagi pregleda učinkov “Vrednost in vrednote kulture / The Value and Values of Culture” je organizacija Culture Action Europe utemeljila “20 razlogov”, zakaj si kultura zasluži takšno podporo v naslednjem proračunu EU od leta 2020 naprej, in začela z vseevropsko kampanjo, s katero Evropsko komisijo poziva k prepoznanju dodane vrednosti kulturnih investicij v EU s pomočjo naslednjih ukrepov:
• Absolutno podvojen proračun za kulturo, saj je trenuten program EU, namenjen kulturi, preobremenjen in močno podhranjen, kljub temu, da je dokazano učinkovit in ustrezen.
• Zaveza, da se 1 % proračuna vsakega področja politik EU nameni kulturi, saj ima ta pozitiven vpliv na zdravje in dobrobit, socialno kohezijo in enakost, izobraževanje, spodbujanje demokratičnih načel, mednarodne odnose, pa tudi na rast in zaposlovanje, raziskovanje in inovacije.

Predlog večletnega finančnega okvirja 2021-2027 EU je bil v Evropskem parlamentu potrjen na plenarnem zasedanju v Strasbourgu 14. novembra in bo predmet politične razprave ministrov držav članic na Evropskem svetu 13. in 14. decembra 2018. Asociacija se je prav tako pridružila Kampanji Culture Action Europe in stališču združenja IETM in na nacionalne odločevalce, torej na ministrstvo za kulturo, naslovila pismo, v katerem jih pozivamo, da na Evropskem svetu dejansko podprejo predlog Evropskega parlamenta in da s tem podvojitev proračun a za Ustvarjalo Evropo v obdobju 2021-2027 stopi korak bližje k realnosti.

Celotno pismo Asociacije je dostopno na tej povezavi.

Deli