Asociacija pri ministru za kulturo

Zagovorništvo, ki ga opravlja Društvo Asociacija poteka na različnih nivojih, na primer tudi na lokalni in EU ravni, ob tem pa je zagotovo ena najpomembnejših ravno nacionalna raven. S tega vidika se v društvu Asociacija aktivno odzivamo na zakonske predloge, ki jih oblikuje ministrstvo za kulturo, sledimo izvajanjem razpisnih mehanizmov in spremljamo ostale dejavnosti.

V sredo 12. decembra 2018 smo se predstavniki Asociacije sestali z novim ministrom za kulturo gospodom Dejanom Prešičkom in naslovili nekatere aktualne pa tudi strukturne izzive.

Preberite več

Servis: Kdaj samozaposleni plača višje prispevke?

Foto: Nada Žgank@Bunker
Foto: Nada Žgank@Bunker

Nekaterim samozaposlenim v kulturi plačuje obvezne prispevke za socialno varnost ministrstvo za kulturo, drugi si obvezne prispevke za socialno varnost plačujejo sami. V obeh primerih je višina minimalnih prispevkov določena glede na najnižjo zavarovalno osnovo, ki trenutno znaša 60% povprečne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec (v nadaljevanju PP). Tisti samozaposleni, katerih dobiček presega 60% PP pa so obvezani k plačevanju višjih prispevkov.

Ker je izračun zavarovalne osnove kompleksen, samozaposlenim pogosto ni jasno, ob približno kako visokih dohodkih se jim lahko zgodi, da postanejo obvezani k plačevanju višjih prispevkov. V tokratnem servisu Asociacije bomo razložili, kdaj se to lahko pripeti.

Preberite več

Asociacija s poslanci o NVO v kulturi

V novembru so se predstavniki Društva Asociacija sestajali s poslanskimi skupinami, zato da bi v novem sklicu parlamenta predstavili naše dosedanje zagovorniško delo, usmeritve in tudi cilje za katere menimo, da bi jih morala kulturna politika pričeti aktivneje vključevati.

Poslance smo ob tem seznanili tudi z nekaterimi aktualnimi tematikami, ki smo jih večinoma že naslovili tudi skozi javno razpravo.

Preberite več

Poročilo iz delavnice o novostih za NVO

Foto: @Društvo Photon
Foto: @Društvo Photon

Društvo Asociacija je 20. novembra organiziralo delavnico z naslovom »Kaj prinaša zakon o nevladnih organizacijah?«, ki jo je izvajal Matej Verbajs, vodja pravne službe na CNVOS in aktivni član delovne skupine za pripravo novega Zakona o nevladnih organizacijah, ki je bil sprejet v aprilu 2018.

V poročilu se osredotočamo na najpomembnejše vsebinske točke, ki jih prinaša novi zakon in na obveznosti, ki jih novi zakon nalaga nevladnim organizacijam, ki želijo pridobiti (ali ohraniti) status NVO v javnem interesu. Predstavljamo tudi nekatere postopke, ki jih morajo nevladne organizacije urediti, da bi delovale v skladu z novim zakonom.

Preberite več

0,5 % dohodnine za kulturo in umetnost

Vsak davčni zavezanec lahko v Sloveniji že od leta 2007 naprej zahteva, da se do 0,5 odstotka njegove dohodnine nameni tudi nevladnim organizacijam na področju umetnosti in kulture. Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni od 0,1 % do 0,5 % dohodnine. Leta 2017 je bilo podanih 461.764 zahtev za doniranje dela dohodnine. Skupen znesek donacij v višini 4,60 milijona eurov pa se je porazdelil med 5.228 prejemnikov.

Kljub temu da se število tistih, ki del svoje dohodnine namenijo NVO v kulturi, vsako leto povečuje, pa še vedno ostaja nerazdeljena skoraj polovica vseh razpoložljivih sredstev. Tudi letos torej pozivamo vse, ki sta vama kultura in umetnost blizu, da svojih 0,5 odstotka dohodnine namenite eni ali več NVO.

Preberite več

Sedma sila: Asociacija v medijih (november 18)

Foto@Lokalpatriot
Foto@Lokalpatriot

Če ste zamudili aktualne medijske polemike glede kulturne politike na polju samozaposlenih in nevladnih organizacij v kulturi, za vas vsak mesec zberemo nekaj najzanimivejših odzivov.

V nadaljevanju si lahko preberete izbor prispevkov, ki poročajo o aktivnostih in stališčih Asociacije.

Preberite več

Iz prve vrste: Beletrina

V Kulturosferi nadaljujemo s predstavljanjem članic in članov Asociacije. V tokratni rubriki Iz prve vrste predstavljamo Zavod za založniško dejavnost Beletrina. Pogovarjali smo se z njenim direktorjem Mitjo Čandrom in izvršno direktorico Almo Čaušević.

Beletrina je ena izmed največjih NVO v kulturi pri nas z vrsto zaposlenimi ter številnimi lokalnimi, nacionalnimi in evropskimi projekti. V središču našega pogovora je bilo vprašanje sistematičnega razvoja kulturnih politik za uravnotežen razvoj NVO in neodvisnega založništva.

Preberite več

Kulturna premišljevanja: Dušan Dovč

Foto@SCCA Ljubljana
Foto@SCCA Ljubljana

V Asociaciji si že vrsto let prizadevamo, da bi ministrstvo za kulturo začelo sistematično razvijati in priznavati podporne mehanizme za samozaposlene in nevladne organizacije v kulturi. Za nemoten razvoj umetnosti je ustrezen podporni administrativni sistem v vse bolj birokratiziranemu svetu namreč nujen.                                                         

Zato smo tokrat v času, ko nadgrajujemo Asociacijin servis za samozaposlene v kulturi k pisanju na temo podpore sodobni umetnosti, še posebej samozaposlenim v kulturi, povabili direktorja SCCA-Ljubljana Dušana Dovča, sicer tudi dolgoletnega člana upravnega odbora Asociacije. SCCA je pred leti namreč prvi v Sloveniji vzpostavil celostni servis za samozaposlene, ki se je končal prav zaradi nepodpore države.

Preberite več