Skupne zahteve kulturnikov pred volitvami #časzakulturo

CASJEZA_768x94_2

Od leta 2009, ko je imela Slovenija najvišji proračun za kulturo, je drastično upadanje sredstev, hitre menjave ministrov in ministric ter vse manj strokovnega dialoga med ustvarjalci in odločevalci položaj kulture in umetnosti pripeljalo na rob propada. Poka na vseh področjih – od javnih zavodov do nevladnega sektorja, samozaposlenih in ljubiteljske kulture. Trpijo umetniški programi, mediji in kulturna dediščina.

Pomanjkanje sredstev in umanjkanje konsistentne in razvojne kulturne politike se mora ustaviti. Zato kulturnice in kulturniki politične stranke ter prihodnjo vlado pozivamo k izpolnitvi spodnjih zahtev.

Preberite več

Zahteve NVO in samozaposlenih v kulturi #časzakulturo

Po dveh desetletjih nerazvojne kulturne politike na področju neodvisne umetnosti ustvarjalke in ustvarjalci od političnih strank, ki se potegujejo za sedeže v parlamentu, pričakujemo nujno ureditev razmer za ustvarjanje in delovanje nevladnega sektorja in samozaposlenih v kulturi.

Preberite naša pričakovanja, ki smo jih posredovali tudi političnim strankam.

Preberite več

O managementu znanja v NVO v kulturi

V sodobni dobi poplave informacij postaja upravljanje znanja v nevladnih organizacijah ključno, celo do te mere, da so raziskovalci pričeli govoriti o organizacijah, osrediščenih na znanje (angl. knowledge centric).

V nedavnem prispevku v osrednji svetovni reviji s področja managementa znanja so se raziskovalci spraševali, kako je s tem procesom v nevladnih organizacijah s področja uprizoritvenih umetnosti. Na osrednji tovrstni podatkovni bazi v ZDA, ki se imenuje CDP, so ugotovili, da so nevladne organizacije v uprizoritvenih umetnostih ki so osrediščene na znanje, bolj uspešne od preostalih, vendar se to ne odraža v neposrednih finančnih kazalcih, pač pa v »mehkejših« pokazateljih uspeha, kot sta število občinstva in »odpornost« (angl. resilience) organizacije.

Preberite več

Preslišani pozivi dialoške skupine za NVO

Foto: @SCCA
Foto: @SCCA

Delovna skupina za trajni dialog z nevladnimi organizacijami je v preteklem obdobju obravnavala nekaj pomembnih tem.

Vse od konca lanskega leta so potekala kontinuirna prizadevanja za ponovno vzpostavitev sistema izjemnih pokojnin, za izboljšanje programskih in projektnih razpisov in za ureditev krovne zakonodaje ter Nacionalnega programa za kulturo.

Preberite več

Asociacija podprla kulturni evro

Na 27. nujni seji Odbora za kulturo v Državnem zboru so poslanke in poslanci obravnavali Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZSNNPK-1) oziroma t.i. Zakon o kulturnem evru.

V sklopu razprave je bila med vabljenimi tudi Asociacija. Na seji je predsednica mreže Jadranka Plut predstavila stališče glede predloga zakona, ter opozorila na pomanjkljivosti glede vključevanja profesionalnega nevladnega sektorja v kulturi.

Preberite več

#časzakulturo – novinarska konferenca

Stanje v vseh sferah kulture se drastično poslabšuje. Kljub vrhunskim uspehom se vrstijo različni napadi na umetnost – od nerazumevanja njenega pomena do odvzemanja sredstev.

Kulturnice in kulturniki želimo v času pred in po volitvah opozoriti na pomen kulture in umetnosti ter zagotoviti, da bo naslednja vlada kulturi dala primerno simbolno in proračunsko mesto.

Preberite več

Samozaposleni za boljši dialog

Foto: Simon Podgoršek@Photon
Foto: Simon Podgoršek@Photon

Enajsta seja dialoške skupine za samozaposlene v kulturi, ki je potekala v aprilu, je bila usmerjena k pregledu stanja v kulturi in v razmislek o dosedanjem delu skupine.

Skupina je na pobudo člana Asociacije obravnavala tudi konkreten predlog za izboljšanje položaja samozaposlenih v kulturi.
Na seji je bilo odprto vprašanje glede vodenja dialoga, ki ga bo potrebno v prihodnosti nasloviti še resneje.

Preberite več

Sedma sila: Asociacija v medijih (april)

Vsak mesec v Sedmi sili zberemo medijske objave, v katerih so izpostavljena stališča Asociacije.

Aprila je Asociacija soorganizirala odmevno konferenco o zdravstvenem stanju prekarnih delavcev in samozaposlenih v kulturi. Objavili smo tudi nekaj javnih odzivov na dogajanje, ki vpliva na nevladni sektor v kulturi, predvsem sta to t.i. Zakon o kulturnem evru in vprašanje dodatnih razpisnih sredstev za neodvisne producente v kulturi.

Preberite več

Razpisi v kulturi (maj 2018)

Spremenljivka je število razpisov, konstanta pa, da Asociacija vsak mesec zbere vse pomembnejše domače razpise na področju kulture na enem mestu.

Ministrstvo za javno upravo je objavilo razpis, na katerem se bodo za subvencijo za zaposlitev lahko prijavile vse nevladne organizacije, ki stremijo k profesionalizaciji. Mestna občina Ljubljana je objavila razpis, s katerim na področju kulture zagotavlja prostore, aktualna pa sta tudi razpisa Slovenskega filmskega centra.

Preberite več

Evro na Evro (maj 2018)

Foto: @LokalPatriot
Foto: @LokalPatriot

Rubrika Evro na evro je namenjena vsem, ki so usmerjeni v mednarodno delovanje, saj vsebuje zanimivejše tuje razpisne priložnosti v kulturi.

Tokrat posredujemo razpise s področja fotografije in ilustracije, eden od razpisov pa se fokusira na transdisciplinarno ustvarjanje. Odprt je tudi poziv platforme ASEF za mobilnost umetnic in umetnikov.

Preberite več