10. Dan VID: Poti in stranpoti v pravično in dobro digitalno prihodnost

Pretekli teden je v prostorih društva potekala slovesnost ob 10. obletnici mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo, katere člani smo tudi v društvu. Poleg razprav in retrospektiv o delovanju povezovanja smo podelili priznanja civilne družbe za dosežke na področju vključujoče informacijske družbe ter “nagrado” digitalni kaktus za slabo upravljanje javne politike na področju digitalne vključenosti.

Na dogodku smo naslovili aktualna vprašanja digitalne preobrazbe z vidika razmerij med državo, civilno družbo in javno sfero. Pri čemer smo pozornost posebej namenili dobremu vladovanju (governance) javnih politik digitalne preobrazbe z vidika demokratičnih in proceduralnih inovacij ter zagovorniški vlogi vsebinskih mrež nevladnih organizacij.

Namen povezovanja in dogodka je spodbuditi čezsektorski dialog med ključnimi deležniki digitalne preobrazbe Slovenije, ki je zastal v zadnjih letih. Še posebej v luči dejstva, da napovedani Strateški svet za digitalno preobrazbo še vedno ni začel delovati. Na nacionalni ravni pa niso vzpostavljene ustrezne platforme, ki bi omogočale partnersko komunikacijo in koordinacijo med tehnološkim, storitvenim, oblastnim in civilno-družbenim pogledom na digitalno preobrazbo družbe.

Med nagrajenci naj posebej poudarimo društvo Ljudmila, ki je prejelo posebno nagrado za prispevek k razvoju Mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo, krovna priznanja pa so prejeli:

1. Projekt Na-prostem.si: Prosto programje za digitalno vključenost NVO in uporabnikov« (https://www.na-prostem.si/). Projekt se osredotoča na digitalizacijo nevladnega in prostovoljskega sektorja, podporo širši skupnosti pri razumevanju digitalnega sveta in podporo pri razumevanju in uporabi odprtokodnih programov. Projekt je izvajal konzorcij nevladnih organizacij, ki ga sestavljajo Beletrina, Društvo RAMPA Lab, Društvo LJUDMILA, Inštitut za elektronsko participacijo, Društvo Duh časa, Studio 12, Društvo LUGOS in Zavod RHEA.

2. Humanitarna akcija Namizni računalniki za prizadete v poplavah. Humanitarna akcija je predstavljala pomoč prizadetim v avgustovskih poplavah v obliki računalniške opreme. Pomoč je vključevala dostavo brezplačnih kompletov namiznih računalnikov z monitorji in pripadajočo opremo. Posamezniki in gospodinjstva so prejeli računalniško opremo v trajno last. Akcijo sta izvajala Društvo Duh časa in Zavod NEFIKS – Regionalno Stičišče Središče.
3. Medprogramje za uporabo elektronske osebne izkaznice na operacijskem sistemu Linux. Medprogramje odpravlja neenakost med uporabnikih elektronske osebne izkaznice na različnih operacijskih sistemih in neposredno prispeva k zaupanju vrednim digitalnim javnim storitvam. Medprogramje za uporabo elektronske osebne izkaznice na operacijskem sistemu Linux je razvil g. Luka Logar.

Deli