Jurij Krpan predlagan za predsednika nove sestave Nacionalnega sveta za kulturo

Vlada RS je v državni zbor poslala predlog naslednje sestave Nacionalnega sveta za kulturo in predlog za njenega naslednjega predsednika. Za to prestižno funkcijo je predlagan dolgoletni aktivni član našega društva in trenutno član Upravnega odbora društva Jurij Krpan.

Poleg njega bodo nov NSK sestavljali Uroš Korenčan, Franci Krevh, Tanja Petrič, Martin Srebotnjak, Majda Širca Ravnikar in Kaja Širok. Krpan, katerega kandidaturo smo podprli tudi v Asociaciji je član NSK že od leta 2019. Aktualni predsednici in članom NSK pa mandat poteče 26. septembra letos, ko bo, po potrditvi v državnem zboru z delom začel nov sestav.

Nacionalni svet za kulturo je eno najvišjih strokovnih svetovalnih teles v državi, ki bdi nad izvajanjem in sprejemanjem nacionalne strategije za kulturo. Med njegove naloge štejejo spremljanje in ocenjevanje vpliva kulturne politike na kulturni razvoj, svetovanje o nacionalnih programih za kulturo in ocenjevanje letnega poročila o njegovem izvajanju, obravnava predlogov zakonov in drugih predpisov s področja kulture ter dajanje pobud in predloge za urejanje posameznih področij.

Mnenja in pobude NSK imajo pomembno politično in strokovno težo nanje pa se mora po zakonu v roku 60 dni odzivati Vlada in pristojna delovna telesa državnega zbora. Svet ima pomembno težo pri oblikovanju in izvajanju nacionalne kulturne politike, zato smo v društvu izjemno veseli, da bo glas NVO in samozaposlenih v kulturi v novem sestavu tako strokovno in glasno zastopan.

Deli