Spremembe ZUJIK: Se ministrstvo ogiba zagristi v kislo jabolko pogojev dela v NVO kulture?

Ob koncu javne razprave o predlogu Zakona o dopolnitvi Zakona o  uresničevanju javnega interesa za kulturo (v nadaljevanju ZUJIK-H), ki je bil  21. decembra 2023 objavljen na spletnih straneh Ministrstva za kulturo, smo v Društvu Asociacija pripravili vsebinski odziv.

V njem pozdravljamo namero in napore ministrstva, da trajneje uredi socialne in delavske pravice samozaposlenih v kulturi, a opozarjamo, da izolirani in finančno nepodprti ukrepi tega ne bodo storili, še več, povzročijo lahko več škode kot koristi. Poleg tega snovalcem zakona predlagamo nov člen, ki bi administrativno razbremenil sektor kulture.

V Društvu Asociacija smo ob nastopu aktualne vlade pozdravili zavezanost  aktualnih odločevalcev prisluhniti našim zahtevam ter zarezati v zatečeno  stanje nezadostno zagotovljenih socialnih pravic in nevzdržnih pogojev dela,  kot se odražajo med delavkami in delavci ter v polju kulture, ki jih z veljavno  ureditvijo in uveljavljenimi načini zagotavljanja javnega interesa v kulturi v  precejšnji meri narekuje prav Ministrstvo za kulturo. Načelno in v splošnem  lahko premislek in odločitev aktualnega ministrstva, da v krovnem zakonu  uredi podlago za kolektivno pogajanje samozaposlenih v kulturi z javnimi  zavodi, skladi in agencijami pozdravimo in vrednotimo kot korak v smeri  naslavljanja opisanega stanja. 

In vendar odločitev, da ministrstvo krovni zakon v polju kulture odpre zgolj in  samo zato, da v njem uredi pravno podlago za kolektivno dogovarjanje med  samozaposlenimi v kulturi, javnimi zavodi, javnimi skladi in javnimi  agencijami, preseneča in napeljuje na zaskrbljujoč premislek o prioritetah in  redosledu, pa tudi o stopnji zavezanosti k uveljavljanju in premislekih o daljnosežnosti uveljavitve posameznih načinov reševanja problematike  prekarnosti ustvarjalk in ustvarjalcev, delavk in delavcev v polju kulture ter  krepitve njihovih socialnih pravic, pa tudi siceršnjega širokega spektra problematik, ki jih ureja ZUJIK. Nasprotno, trdimo, da je predlagana  sprememba ZUJIK-H povsem nezadostna in premalo radikalna, se s pogoji dela v kulturi in stanjem socialnih pravic ne želi soočiti v svoji celoti, se jih  loteva na presenetljivem mestu, bo za manjši del samozaposlenih v kulturi ter  javne zavode, sklade in agencije morebiti pomenila okrepljeno delovanje,  predstavlja pa hkrati tudi podlago za vrsto učinkov, ki napovedujejo, da bodo  kulturo, predvsem nevladni sektor -najmanj prehodno, če ne dolgoročno – dodatno ošibili. 

Celoten odziv si lahko preberete na povezavi.

Deli