SERVIS: Spremembe pri obračunavanju civilnopravnih pogodb (npr. avtorske pogodbe, podjemne pogodbe)

Decembra 2023 so bile sprejete in stopile v veljavo spremembe Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2N). Ena od pomembnih novosti je obračunavanje prispevkov od dohodkov, ki jih organizacije posameznikom izplačujejo na podlagi civilnopravnih pogodb kot so podjemne pogodbe, avtorske pogodbe, pogodbe o občasnem delu upokojencev in druge. Spremembe je treba upoštevati pri obračunavanju prispevkov za plačila od 1. februarja 2024 dalje.

Novela zakona usklajuje plačilo prispevkov od dohodkov, doseženih na podlagi drugega pravnega razmerja, z novo sodno prakso Vrhovnega sodišča, ki je zavzelo stališče, da se morajo tudi pri določitvi osnove za plačilo prispevkov od dohodkov, doseženih na podlagi drugega pogodbenega razmerja, upoštevati stroški v zvezi z doseganjem dohodka. Skladno s tem zakon določa, da se prispevki plačujejo od osnove, ki jo predstavlja vsako posamezno plačilo za opravljeno delo ali storitev, ki se prejme na podlagi drugega pravnega razmerja, kar vključuje tudi povračila normiranih stroškov v višini 10 odstotkov dohodka.

Za izplačila posameznikom, ki za vas opravljajo delo na podlagi civilnopravnih pogodb, morate NVO plačevati prispevke za socialna zavarovanja, o čemer si lahko več preberete tukaj. Do sedaj ste kot osnovo za obračun prispevkov za izplačila po takšnih pogodbenih razmerjih upoštevali bruto izplačilo, od 1. februarja naprej pa velja, da se bo kot osnova štel dohodek, zmanjšan za normirane stroške v višini 10 odstotkov.

Na primer: Z avtorjem imate podpisano pogodbo, kjer njegov honorar znaša 1000 evrov bruto. Prispevkov sedaj več ne boste obračunavali od tega zneska, temveč boste morali od njega najprej odšteti 100 evrov (10 % x 1.000) normiranih stroškov. Osnova za obračun prispevkov bo tako 900 evrov.

Vir: 

-> https://www.uradni-list.si/novice/pogled/novela-zpiz-kljucni-poudarki-in-cilji

-> https://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Dohodek_iz_zaposlitve/Opis/Drugo_pogodbeno_razmerje.docx

Deli