Asociacijin posvet: Vaše mnenje o predlogu novih kriterijev za javni interes v kulturi šteje!

Ministrstvo za kulturo je v javno razpravo predalo predlog Pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanje nevladne organizacije za podelitev statusa v javnem interesu na področju kulture. V društvu Asociacija vas tako lepo povabimo k udeležbi na spletnem posvetu, ki ga bomo izvedli 13. decembra 2023 ob 14:00. Na posvetu bomo spregovorili o spremembah, ki jih uvaja predlog pravilnika ter zbrali vaše predloge, komentarje in pomisleke, ter na njihovi osnovi oblikovali odziv, ki ga bomo posredovali v javno razpravo.

Svojo udeležbo na posvetu napovejte z obrazcem na tej povezavi, na osnovi tega pa vam bomo posredovali povezavo do dogodka.

Ministrstvo za kulturo je v javno razpravo poslalo nov Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture. Naj spomnimo, v Asociaciji smo februarja letos pripravili predlog novega pravilnika in ga, skupaj s pozivom naj organ naposled zapolni vrzel, ki je nastala ob razpustitvi tz. superministrstva pod vodstvom ministra Žige Turka, poslali na ministrstvo. Pri tem smo zasledovali več ciljev, med njimi uskladitev pravilnika z določili v vmesnem času uveljavljenega Zakona o nevladnih organizacijah, povrnitev ugleda statusu, katerega podelitev bi pomenila večje priznanje ter preprečevanje stanja, ko bi na podlagi neobstoječe ureditve na ravni določenih kriterijev za izkazovanje dosežkov, prišlo do zlorab pri podeljevanju statusa.

V predlogu smo hkrati skladno z določili ZNOrg zasledovali kar najvišjo možno mero smiselne in uravnotežene administrativne in delovne obremenitve uslužbencev, funkcionarjev in organov ministrstva, pa tudi nevladnih organizacij v procesih podeljevanja, podaljševanja in odvzemanja statusa v javnem interesu na širšem področju kulture, ter na primer predlagali, da organizacijam, katerih programe ali večletne programe podpira Ministrstvo za kulturo, dokazil o delovanju v javnem interesu ni potrebno posebej posredovati, ker v skladu z obveznostmi o programih v javnem interesu že poročajo. V povezavi s tem kot osrednjega pomena v društvu vidimo tudi, da se postopek pridobitve in obnavljanja statusa nevladne organizacije, ki je v javnem interesu na področjih, ki spadajo v resor Ministrstva za kulturo, v celoti digitalizira.

Ministrstvo je v pravilniku, ki ga je poslalo v javno obravnavo, upoštevalo nekatere predloge našega društva. Tako so med kriterije za dodelitev statusa na primer uvrstili delovanje podpornih organizacij, upoštevali so predlog, da organizacije vključene v programska financiranja ministrstva avtomatsko pridobijo status v javnem interesu, enako pravico pa je ministrstvo predvidelo tudi za organizacije, ki izvajajo večletne kulturne projekte, ki jih sofinancira Evropska Unija. Kot smo predlagali, so zaostrili nekatere kvalitativne in kvantitativne kriterije za dodelitev statusa, bistvenega olajšanja administrativnega bremena za organizacije in organov ministrstva, ki smo ga predlagali, pa v predlogu ni. 

Sprememb je še nekaj, in z vami bomo na posvetu nadrobno preučili vse. Vabljeni!

Deli