Prihajajo nove obveznosti pri vodenju evidenc na področju dela in socialne varnosti. Povejte nam, kaj vas zanima?

Z 20. novembrom 2023 stopi v veljavo novela Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A), ki jasneje določa, da je potrebno voditi za osebe, ki v organizaciji opravljajo delo na katerikoli pravni podlagi (torej tako za delavce kot tudi za npr. prostovoljce in študente, osebe, ki delajo na podlagi avtorske in podjemne pogodbe, a pod pogojem, da je izpolnjen kateri od elementov delovnega razmerja), različne evidence, in sicer:

  • evidenca o zaposlenih delavcih,
  • evidenca o stroških dela,
  • evidenca o izrabi delovnega časa,
  • evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu in
  • evidence s področja varnosti in zdravja pri delu.

Spremembe na tem področju veljajo tudi za nevladne organizacije na področju kulture. Za lažje razumevanje sprememb pred uveljavo novele bomo v sodelovanju s pravno službo CNVOS za vas pripravili v začetku novembra (datum sporočimo naknadno) brezplačno delavnico, na kateri se boste lahko seznanili s spremembami ter kako jih uveljavljati v NVO kulturi.

Za namen kar najbolj temeljite prilagoditve informativne delavnice potrebam NVO kulture, vas želimo pred njeno izvedbo izprašati o morebitnih nejasnostih, ki se vam porajajo glede nove zakonodaje v navezavi na oblike in organizacijo dela, kot jih izvajate v praksi. Na podlagi posredovanih vprašanj, bo pripravljena vsebinska delavnica.

Naprošamo vas, da v vprašalniku, do katerega dostopate na tej povezavi, opredelite vprašanja, na katera bi želeli odgovore, najkasneje do 12. novembra 2023. 

Ta bodo predhodno posredovana izvajalki delavnice.

Skozi delavnico se bomo seznanili z vašimi potrebami in prihajajočimi spremembami ter v skladu s tem pripravili zagovorniške aktivnosti.

Deli