Asociacija na srečanju informacijskih točk za mobilnost

Srečanje MIP v Ljubljani 2023 ©Motovila: foto by Katja Goljat

V začetku meseca septembra smo se v društvu Asociacija udeležili neformalnega srečanja informacijskih točk za mobilnost MIP (Mobility Information Point), ki je v Hiši EU potekal v organizaciji zavoda Motovila.

MIP so informacijska središča, katerih cilj je reševanje administrativnih izzivov, kot so vizumi, socialna varnost in davki, s katerimi se kulturni delavci in delavke soočajo pri mednarodnem delu. V Sloveniji v sklopu delovne skupine mreže za mednarodno mobilnost v kulturi On the Move MIP izvaja Motovila (CED Slovenia) .

Srečanja je bilo namenjeno seznanitvi z delom vzpostavljenih evropskih točk ter njihovem povezovanju s predstavniki različnih organizacij v Sloveniji, ki pri svojem delu rešujejo administrativno-pravne izzive, s katerimi se delavci in delavke v kulturi srečujejo, kadar delujejo mednarodno ter v okviru različnih pravno-formalnih administrativnih okvirjev držav.

Med organizacijami, na katere se lahko pri reševanju tovrstnih vprašanj obrnete in so se udeležile srečanja, so organizacije touring artists, ki deluje kot točka nemška MIP, Art-Mobility Austria, Center Ustvarjalna Evropa Madžarska (CED Hungary), PIP Maribor (Europe Direct Podravje), EURES (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje), Tvoja Evropa – nasveti (ECAS), SOLVIT (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo) in Društvo Asociacija.

Deli