Dialog z MK se nadaljuje: obeta se tudi protidraginjski ukrep za NVO kulturo

Člani in članice društva nadaljujemo delo v dialoških skupinah za trajni dialog z nevladnimi organizacijam in trajni dialog z samozaposlenimi in drugimi delavci v kulturi. Na zadnjih sejah skupin, ki so bile sklicane za začetek junija, so člani in članice naslovili nekatere pereče teme ter se seznanili z nadrobnostmi na ravni ukrepov in reformam, ki so v pripravi Ministrstva za kulturo.

V skupini za trajni dialog s samozaposlenimi v kulturi, katere članica je vodja strokovne pisarne in podpredsednica društva Polona Torkar, so obravnavali pritikline prihajajočih sprememb Uredbe o samozaposlenih, ki bo po napovedih ministrstva potekala v treh fazah, prva od teh bo uveljavitev novega sistema točkovanja, kriterijev in nivojev statusa, ki bodo usklajeni z stopnjo profesionalne poti, ter bo v javno razpravo podana z nekolikšnjim zamikom. Ob tem v društvu še naprej zagovarjamo temeljito reformo uredbe, vključno z zagotovitvijo karierne dinamike, uvedbo drsnega cenzusa, ureditvijo pravičnega plačila za delo in zagotovitev ustreznih socialnih pravic za samozaposlene in druge delavce v kulturi, reforma pa mora biti naravnana tudi v smer vsesplošne krepitve kapacitet in spodbud za samozaposlovanje.

Na seji dialoške skupine za trajni dialog z nevladnimi organizacijami, katere člani so tudi Inga Remeta, predsednica društva, ter Borut Pelko in Uroš Veber, člana upravnega odbora društva, so med drugimi obravnavali urgentno temo ob napovedi rezov proračunskih sredstev v Mestni občini Maribor. Na seji so odprli tudi vprašanje prenove razpisnih mehanizmov, pri čemer naj bi ob tem ministrstvo zasledovalo predvsem štiri točke: internacionalizacijo, decentralizacijo, digitalizacijo in trajnostno naravnanost oz. zamejevanje (hiper)produkcije, z večjim poudarkom na pomembnosti postprodukcij. 

Ministrstvo je napovedalo tudi izboljšavo koledarja dinamike objavljanja razpisov, ki naj bi bil po napovedih kmalu sestavljen iz napovedi objave rezultatov in predvidenih sej strokovnih komisij. Hkrati so bili člani in članice skupine seznanjeni, da bo sočasno s prenovo razpisnih mehanizmov potekala tudi njihova digitalizacija.

Po vrsti pozivov društva in njihovih predstavnikov je ministrstvo predstavilo svoj odgovor na posledice inflacije, kot prizadevajo neodvisno kulturo, in sicer naj bi konec meseca, predvidoma že ta petek, objavilo enomesečni razpis, iz naslova katerega bodo lahko izvajalci že sofinanciranih programov do porabe sredstev črpali sredstva, skozi katere bodo lahko deloma naslovili draginjske težave.

Deli